Om Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, næring, skade, landbruk, el-takst, samt teknologi- og spesialområder.

om Norsk takst
Vi har
900
medlemsforetak
Vi sertifiserer
1400
takstingeniører
Mer enn
200.000
takseringer årlig

Organisasjonen har en sentral rolle i utviklingen av standarder, regler og profesjonsprinsipper, og arbeider for å fremme takstbransjens synspunkter i næringspolitisk sammenheng. Norsk takst har også en løpende dialog med øvrige bransjer og interessenter, og tilbyr et bredt spekter av medlemstjenester.

Takstingeniørenes rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstingeniøren og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstingeniøren en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb. Som fagperson har takstingeniøren ingen partsinteresse i takseringsobjektet og alle parter kan stole på takstingeniørens vurdering.