Avdelinger

Norsk takst har 16 avdelinger over hele landet.

Sertifiserte takstingeniører i Norsk takst utfører takster over hele landet og på mange ulike områder som bolig- og næringseiendommer, skadetaksering, landbrukseiendommer, eltaksering, Teknologi- og Spesialområder (industri- og anleggsmaskiner, biler, båter m.v.).Her finner du en oversikt over regionale og landsomfattende avdelinger.