Medlemskap

Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Vi tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. 

Kvalitetsstempelet får du hos oss!

•Vi sertifiserer deg som takstingeniør!
•Ta del i landets største fagmiljø!

1300 sertifiserte takstingeniører, landet rundt, er organisert i Norsk takst. Som sertifisert takstingeniør i Norsk takst har du de beste forutsetninger i markedet. Som medlem blir du en del av et solid faglig nettverk, en sterk merkevare og kan selv være med å ta del i bransjens utvikling. Tilhørighet i bransjeorganisasjonen gir tillit, trygghet og troverdighet i markedet.

Kompetansekrav for å søke sertifisering

For å søke sertifisering i Norsk takst må man ha rett kombinasjon av faglig bakgrunn og takstutdanning. Det er kun takstutdanningen gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK) som er godkjent av Norsk takst og som kvalifiserer til sertifisering i bransjeorganisasjonen. De øvrige kompetansekravene følger av tabellen nedenfor med oversikt over krav for hvert sertifiseringsområde. I tillegg må du være være tilknyttet et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter.

Norsk takst jobber daglig aktivt for deg som medlem ved å påvirke slik at du får best mulig rammevilkår. Vi tilbyr kursene du trenger for å holde deg faglig oppdatert.

1500
medlemmer
16
Avdelinger

Ta del i landets største faglige nettverk og få muligheten til å knytte viktige kontakter i markedet

Nettverk

Felleskap

Merkevare

Tillit i markedet

Rådgivning

Trygghet