Eiendomsmegler ble takstingeniør

Linda gjennomførte teknisk fagskole og takstutdanning i løpet av tre år på deltid og sikret seg karriere i ny bransje.

Etter 10 år som eiendomsmegler valgte Linda Kvalvåg å melde overgang til takstbransjen. Nå driver hun firmaet LK Takst i Kristiansund, og stortrives med å være sin egen sjef.

Oppdragsmengden er såpass bra at det er naturlig å vurdere en utvidelse. Men foreløpig er jeg veldig fornøyd med den friheten det gir å drive selvstendig, sier Linda Kvalvåg, daglig leder for LK Takst.

Interesse for bygg og tekniske fag har hun alltid hatt, men på videregående ble det allmennfag og deretter en karriere innen eiendomsmegling.

Etter hvert passet det ikke like godt med ukurante arbeidstider og kravene om konstant tilgjengelighet som følger med eiendomssalg. Som megler hadde jeg jo hatt kontakt med takstbransjen hele veien, og lysten til å skifte side vokste gradvis.

I løpet av tre år på deltid gjennomførte hun teknisk fagskole og takstutdanning fra Norges Eiendomsakademi, før hun var klar til å starte et nytt yrkeskapittel. Da ble også tilhørigheten til Norsk takst et naturlig valg.

Som megler brukte jeg helst sertifiserte takstingeniører tilknyttet Norsk takst. Organisasjonen hadde tyngde, og fremstod som seriøs og ryddig. Nå opplever jeg selv tilknytningen som en styrke. Jeg får raskt svar på faglige og juridiske spørsmål, og medlemskapet gir en trygg forankring, sier Linda Kvalvåg.

Arbeidsområdet er først og fremst bolig, selv om også sertifikatene for skadetakst og naturskade er på plass.

Bli medlem

Er du student ved Norges Eiendomsakademi, kan du søke studentmedlemskap i Norsk takst her