Studentmedlemskap

Allerede som student kan du ta del i vårt faglige nettverk, få gode rabattordninger og bli kjent med markedet.

Vi tilbyr alle studenter på Takststudiene ved Norges Eiendomsakademi kostnadsfritt studentmedlemskap i Norsk takst. Målet er at du allerede som student kan bli kjent med takstingeniørens hverdag og gjøre deg i stand til å etablere deg raskt i markedet etter endt studie.

Kvalitetsstempelet får du hos oss

Med studentmedlemskapet i Norsk takst blir du en del av et stort nettverk i landets største og ledende bransjeorganisasjon. Som student vil du også motta et rikt informasjonstilbud tilsvarende det våre øvrige takstingeniører i organisasjonen får. I tillegg får du tilgang til lønnsomme rabattordninger og lukkede bransjefora.

Et studentmedlemskap i Norsk takst gir trygghet, støtte og inspirasjon. For sertifisering etter endt utdannelse, må Norsk takst øvrige krav til utdannelse og kompetanse være tilfredsstilt.

Bli medlem

Er du student ved Norges Eiendomsakademi, kan du søke studentmedlemskap i Norsk takst her

Ta del i landets største faglige nettverk og få muligheten til å knytte viktige kontakter i markedet