Takstfullmektig

Ta steget raskt ut i takstbransjen som takstfullmektig.

Bli takstfullmektig og takser allerede som student

En god måte å lære takstfaget på, er å være fullmektig. Da er du en del av et faglig fellesskap som er viktig for å utvikle seg i faget.

Studenter ved takststudiene i Norges Eiendomsakademi, kan tegne fullmektigavtale med et medlemsforetak  i Norsk takst allerede i studietiden. Det gir deg muligheten til å lære faget raskt og under trygge rammer.

Foretaket som har fullmektigavtalen er ansvarlig for å etablere et læringsopplegg hvor du som fullmektig sikres god oppfølging.  Etter bestått eksamen på studiet «Innføring i taksering», kreves det kun at takstoppdragene du utarbeider gjennomgås og undertegnes av den ansvarlige takstingeniøren i medlemsforetaket.

Forutsetninger for en takstfullmektigavtale: