Vedtekter

Vedtektene regulerer forholdet mellom organisasjonen på den ene siden og det enkelte medlemsforetak og den enkelte takstingeniør på den andre. Det vil i hovedsak bety at medlemsforetaket eller takstingeniørens «status» i forhold til Norsk takst, sertifikater for ulike områder, fullmektigordninger og lignende, reguleres i vedtektene.

Saksbehandlingsregler ved overtredelse av Norsk regler og etiske retningslinjer