Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer og regler for god takseringsskikk for takstingeniører adresserer de etiske spørsmålene knyttet til takstingeniørens virksomhet og gjelder som et kollektivt regelverk for alle som sertifiserer seg i Norsk takst.