Internasjonal tilknytning

Norsk takst representerer den norske takseringsbransjen i alle viktige fagfora internasjonalt.

Samarbeid med europeiske og verdensomspennende organisasjoner

Det internasjonale samarbeidet bidrar til at Norsk takst tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet. Samtidig er vi med og kan gi takseringsfaget en norsk stemme på verdensbasis.

Norsk takst har medlemskap i de anerkjente bransjeorganisasjonene TEGOVA og IVSC. Samarbeidet bidrar til profesjonalisering og standardisering på tvers av landegrenser, og er til stor nytte.

TEGOVAEuropean Group of Valuers’ Associations /
Den europeiske bransjeorganisasjonen for takstingeniører

Som eneste takstorganisasjon i Norden har Norsk takst medlemskap i TEGOVA, som er den europeiske sammenslutningen for takstorganisasjoner.

IVSC – The International Valuation Standards Council

Norsk takst er også representert i den internasjonale komiteen for takseringsstandardisering IVSC. Dette er en uavhengig standardsetter for takseringsbransjen på globalt nivå.