IVSC -International Valuation Standards Counsil

180 medlemsorganisasjoner globalt er tilsluttet IVSC som jobber for standardisering av takseringsfaget. Norsk takst har vært representert helt fra starten.

Det internasjonale rådet for standardisering av takseringsfaget, er en uavhengig organisasjon som produserer og innfører allment aksepterte standarder for taksering av eiendeler (dvs. ikke bare fast eiendom, men også løsøre) over hele verden.

IVSC er sammensatt av representanter fra et vidt spekter av bransjer, inklusive profesjonelle takstorganisasjoner, takstutøvere, standardiseringsforbund, reguleringsmyndigheter og opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen etablerer og vedlikeholder effektive internasjonale og profesjonelle standarder for taksering. I tillegg bidra de til utviklingen av den globale takseringsprofesjonen, for å sørge for at offentlighetens interesse globalt blir ivaretatt.