TEGOVA

Standarder, etikk og kvalitet innenfor området taksering av fast eiendom

Flag of the European Community in front of the Eurotower in Frankfurt am Main

TEGOVA er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner innenfor takseringsbransjen. Medlemmene er bransjeorganisasjoner fra forskjellige europeiske land og som har takstingeniører i sin medlemsmasse. TEGOVA arbeider med standarder, etikk og kvalitet innenfor området taksering av fast eiendom.

TEGOVA representer interessene til kvalifiserte takstingeniører i mer enn 70 organisasjoner fra over 40 land. Disse representerer mer enn 80.000 takstingeniører i Europa.

Norsk takst har vært engasjert i TEGOVA siden opprettelsen i 1977.

Organisasjonen har i løpet av det siste 10-året etablert seg som et toneangivende talerør og høringsinstans innen Europakommisjonens virksomhet når det gjelder fast eiendom.

Siste nytt fra TEGOVA