Sertifisering og kompetanse

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstingeniører.

Sertifisering, kompetanse

Kompetanse og sertifisering er viktige oppgaver, for å sikre at norske takstfolk og bransjen som helhet har det gode, faglige fundamentet som er nødvendig for å gi kundene trygghet.

Sertifiseringsordningen er under kontinuerlig utvikling og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er et viktig element i arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjens faglige kompetanse.

For å sikre at medlemmene har oppdatert fagkunnskap, stilles krav til obligatorisk etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Norsk takst utsteder både nasjonale sertifiseringer og godkjenninger på europeisk nivå

Nasjonale sertifiseringer

  • Sertifisering innen bolig
  • Sertifisering innen næring
  • Sertifisering innen skade
  • Sertifisering innen landbruk
  • Sertifisering innen el
  • Sertifisering innen teknologi- og spesialområder

Internasjonale godkjenninger

Norsk takst er i tillegg akkreditert for utsteding av godkjenninger for de fremste standardene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå.