TRV-godkjenning

Søk TEGOVA Residential Valuer-godkjenning i Norsk takst

Krav for å søke TEGOVA Residential Valuer-godkjenning (TRV)

Du har;

  • vært sertifisert i minimum 6 år for Verditaksering av bolig.
  • aktivt taksert boligeiendommer de siste 6 årene.
  • utarbeidet minimum 12 rapporter pr. år de siste 2 årene.
  • har fulgt etterutdanningen med minimum 20 kurstimer pr år.
  • er tilknyttet et medlemsforetak registrert i Norsk takst.
  • tillater Norsk takst å be om ytterligere informasjon vedr. kompetanse og utdanning.
  • har bestått EVS-kurset (European Valuation Standards) *)

*) Alternativer til EVS-kurs;

  • gjennomført TRV-kurs (2017/2018)
  • gjennomført MER-kurs (modul 1-5) (2012-2016)
  • bestått eksamen ved NEAK på Verditaksering av næringseiendom (gjelder fra og med kullet Vår 2013 og frem til i dag).

Søknad om TRV-godkjenning i Norsk takst

Godkjenning

List opp 12 adresser på utførte takstrapporter (fra siste 2 år):

Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.