Politikk og samfunnskontakt

Norsk takst representerer bransjen overfor myndigheter, tilstøtende bransjer og ulike interessegrupper.

Norsk takst politikk og samfunn

Vi arbeider for at medlemsforetakene skal ha gode og forutsigbare rammebetingelser innen de ulike takseringsdisiplinene.

Samtidig inngår vi i brede allianser for å fremme forbrukernes interesser, slik innsatsen for tryggere bolighandel er et eksempel på.

Vi har et omfattende nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og en svært høy tilslutning fra aktørene innen egen bransje. Det gir oss tyngde og troverdighet i dialogen med myndigheter og beslutningstakere. Gjennom møter og høringer sørger vi for at takstforetakenes synspunkter blir gjort kjent både på regjeringsnivå, i Stortinget og departementene.