Om Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, næring, skade, landbruk, el-takst, samt teknologi- og spesialområder.

Organisasjonen har en sentral rolle i utviklingen av standarder, regler og profesjonsprinsipper, og arbeider for å fremme takstbransjens synspunkter i næringspolitisk sammenheng. Norsk takst har også en løpende dialog med øvrige bransjer og interessenter, og tilbyr et bredt spekter av medlemstjenester.


Takstutdanning og sertifisering er viktige oppgaver, for å sikre at norske takstfolk og bransjen som helhet har det gode, faglige fundamentet som er nødvendig for å gi kundene trygghet. For å sikre at medlemmene har oppdatert fagkunnskap, stilles krav til obligatorisk etterutdanning.


Som et lavterskeltilbud i situasjoner der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid eller opptreden, har Norsk takst sammen med Forbrukerrådet etablert Klagenemnda for takstmenn. Sertifiserte takstmenn er dessuten forpliktet til å delta i Norsk taksts kollektive ansvarsforsikring.


Norsk takst representerer bransjen i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner. Dette sikrer at norske takstmenn tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis.

Kontakt ansatte

Are Andenæs Huser

Are Andenæs Huser

Administrerende direktør

+ 47 22 08 76 00

Ingrid Nomme

Ingrid Nomme

Prosjekt- og utviklingssjef

+ 47 22 08 76 00

+ 47 934 39 025

Sven Johansen

Sven Johansen

Support og medlemskoordinator

+47 22 08 76 00

+47 930 69 882

Aileen K.  Blom

Aileen K. Blom

Administrasjonssekretær

22 08 76 00

982 08 112

Vi setter pris på Norge

Norsk takst