Om Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmenn og takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, og på mange ulike fagfelt som bolig, næringseiendom, skade, landbruk, el, teknologi- og spesialområder.

Organisasjonen ble etablert 1. januar 2018, som et resultat av at Norges Takseringsforbund og NITO Takst slo seg sammen. De stiftende forbundene hadde hver for seg en lang og innholdsrik historie som interesseorganisasjoner, og har i en årrekke stått sentralt i arbeidet med fag og næringspolitikk, ikke minst i forsvaret av forbrukernes interesser i boligomsetningen, og i arbeidet for at takstmenns kompetanse skal være til best mulig til nytte i forbindelse med vurdering og utbedring etter skader.


Tiden moden for å forene kreftene, og dermed styrke posisjonen både som fagmiljø, i arbeidet med å fremme bransjens synspunkter på viktige samfunnsområder og i kontakten med bransjer og interessenter vi har en løpende dialog med.


Samtidig gir samlingen av ressursene mulighet til ytterligere å effektivisere et omfattende service- og tjenestetilbud til medlemmene, samt samordne og kvalitetssikre takstutdanning og sertifisering på best mulig måte. Dette sikrer at takstfolk i Norge alltid har et godt, faglig fundament, og en tyngde som gir kundene trygghet.


Norsk takst representerer dessuten bransjen i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner. På den måten kan vi sørge for at norske takstmenn tidlig tilpasser seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som vi er med og kan gi takseringsfaget en norsk stemme på verdensbasis.

Kontakt ansatte

Are Andenæs Huser

Are Andenæs Huser

Administrerende direktør

+ 47 22 08 76 00

Ingrid Nomme

Ingrid Nomme

Prosjekt- og utviklingssjef

+ 47 22 08 76 00

+ 47 934 39 025

Sven Johansen

Sven Johansen

Support og medlemskoordinator

+47 22 08 76 00

+47 930 69 882

Aileen K.  Blom

Aileen K. Blom

Administrasjonssekretær

22 08 76 00

982 08 112

Vi setter pris på Norge

Norsk takst