Regelverk og rammer

Organisasjonens lovverk er utviklet og profesjonalisert gjennom nesten 60 år, og dagens regelverk er delt inn i lover, vedtekter og etiske retningslinjer.

Regelverk i Norsk takst