Søknadsskjema REV regodkjenning

REV-regodkjenning

DD slash MM slash YYYY
Er foretaket medlem i Norsk takst(Påkrevd)
Max. file size: 64 MB.
Legg ved dokumentasjon på gjennomført etterutdanning på minimum 20 timer per år, eller dokumentasjon på annen profesjonell utvikling de siste fem årene.
Max. file size: 64 MB.

Referanser

Legg ved kopi av to rapporter som er gjennomført nylig, ikke eldre enn 2 år. Dersom dere av diskresjonshensyn skulle ha utfordringer med dette ber vi dere si i fra slik at vi kan få nødvendig bekreftelse på annen vis.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.