REV-godkjenning

Det er ulike krav for godkjenning som REV, avhengig av hvilken bakgrunn og erfaring man har. For at vi skal kunne vurdere kvalifikasjoner trenger vi en søknad. Søknad kan sendes til REV@norsktakst.no, og skal inneholde følgende: Alle ovennevnte punkter vil inngå i vurderingen av søknadene. Om nødvendig vil det også kunne bli innkalt til intervju.

TEGOVA – Regognised European Valuer
Det er ulike krav for godkjenning som REV, avhengig av hvilken bakgrunn og erfaring man har. For at vi skal kunne vurdere kvalifikasjoner trenger vi en søknad. Søknad kan sendes til REV@norsktakst.no, og skal inneholde følgende:

  • Formelt søknadsbrev
  • CV hvor det tydelig fremkommer utdanning og arbeidspraksis (spesielt innenfor verdsettelse av næringseiendom)
    Legg gjerne ved vitnemål som bekreftelse
  • En liste med oversikt over minst 20 utførte verdivurderinger av næringseiendommer de siste 2 årene (TEGoVA krever at du minimum skal ha utført 20 i løpet av de siste 2 årene).
    Dersom du av diskresjonshensyn skulle ha utfordringer med dette ber vi deg si i fra slik at vi kan få nødvendig bekreftelse på annet vis.
  • Kopi av to av rapportene som er på listen over utførte verdivurderinger.

Alle ovennevnte punkter vil inngå i vurderingen av søknadene. Om nødvendig vil det også kunne bli innkalt til intervju med godkjenningsutvalget.

REV-brosjyre hvor de ulike kravene for å bli godkjent fremgår.

Det er ikke noe formelt krav, men vi anbefaler alle å ta kurs eller utdanning i den europeiske verdivurderingsstandarden (EVS) for å tilfredsstille «minimum educational requirements» (MER) i den europeiske standarden.

Søknadsfristen hos TEGOVA er vår og høst, men send gjerne inn så snart som mulig.