Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg (NS-EN16096) omhandler lovverk for vernede bygg. Du vil lære om lover og forskrifter opp gjennom tidene og får en forståelse for hva som skal legges til grunn i en tilstandsanalyse.

  • Dato: 20. november
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Underviser: Svein Bjørberg
  • Pris: Kr 6540,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

Bygninger og bygningsmiljøer kan være formelt fredet etter kulturminneloven eller formelt vernet etter plan- og bygningsloven. I tillegg kan bygninger og miljøer være registrert som verneverdige av kommunen. På dette kurset lærer du om lover og forskrifter gjennom tidene, NS 3424, NS-EN 16096, Loverket vernede bygg.

Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår underviser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU, og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?