Her finner du

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Arealmåling i bolig
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Arealmåling

På dette webinaret får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: Høst 2023 - velg dato ved påmelding
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Forelesere: Vidar Aarnes og Helge Jensen
inneklima, asbest og radon
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser.

 • Dato: 19. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Marianne Kjølseth, Anne Tine Ødegård, Johan Mattsson
innføring i taksering
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Få innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

 • Dato: 24. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Svein Bjørberg og Johan Mattsson
innføring i taksering
 • Taksering
 • Webinar

Hva er el-takst?

På dette webinaret lærer du hva el-takst er. Foredragsholdere med kunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom flere eksempler.

 • Dato: 25. oktober
 • Varighet: 09.00 - 13.00
 • Forelesere: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
Professor Svein Bjørberg
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Tilstandsanalyse av fredet og vernede bygg

Du vil lære om lover og forskrifter opp gjennom tidene og får en forståelse for hva som skal legges til grunn i en tilstandsanalyse.

 • Dato: 1. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
innføring i taksering
 • Taksering
 • Oppmøte

Landbrukskurs

Landbrukskurs arrangerer vi også i 2023 i forbindelse med landskonferansen for takstingeniører i november.

 • Dato: 2. november
 • Varighet: 11.00-18.00
 • Sted: Lily Country Club, Kløfta
innføring i taksering
 • Taksering
 • Konferanse
 • Oppmøte

Norsk takst Landskonferanse

Norsk takst landskonferanse for 2023 arrangeres som sist på Lily Country Club. Vi tar temperaturen på eiendomsmarkedet og oppdateres på temaer som energiytelsen til bygninger og den stadig økende betydningen av ny teknologi.

 • Dato: 3. - 4. november 2023
 • Varighet: 10.00-17.00
 • Sted: Lily Country Club, Kløfta
innføring i taksering
 • Skadetaksering
 • Webinar

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 14. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Mari Sand Austigard