Fagdager i Bergen

Fagdager i Bergen blir på nytt samlingspunkt for takstingeniører 13.-14. september. Meld deg på dersom du vil sikre deg plass.

  • Dato: 13.-14. september
  • Varighet: 10.00-17.00 (dag 1) 09.00-12.00 (dag 2)
  • Sted: Thon Hotel Rozenkrantz
  • Pris: 7750,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Fagdager Bergen

Hva skjer på Fagdager i Bergen?

Du vil blant annet få høre Magnus Hem og Ketil Krohn Venås snakke om hvordan være en objektiv rådgiver, og Vidar Aarnes tar deg gjennom det du trenger å vite knyttet til overtagelseforretning.

Hvordan være en objektiv rådgiver?

Som takstingeniører står vi av og til overfor situasjoner der vi må representere våre faglige vurderinger og objektive konklusjoner i ulike situasjoner og i rettssalen. Det er av største viktighet at vi opptrer på en korrekt og objektiv måte for å sikre integritet og troverdighet i vårt yrke. Magnus Hem veileder deg gjennom;

  • de viktige aspektene ved å skrive gode og objektive takstrapporter
  • eksempler på formuleringer i rapporter
  • hvordan opptre i retten
  • hva forsikringsgivere ønsker seg fra reklamasjonsrapporter

Overtagelseforretning

Når du er involvert i overtakelsesforretning skal du ha inngående kunnskap om lov- og forskriftskrav. Det er viktig med riktig tolkning av kontrakten som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygget. Dette kurset gir deg oversikten du trenger.

Fredag 13. september, Bergen

10.00 – 10.30 Velkommen
10.30 – 13.00Er du en objektiv rådgiver? ved Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
13.00 – 14.00Lunsj
14.00 – 15.30Forts. Er du en objektiv rådgiver? ved Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
14.30 – 17.00Tema kommer
Program Fagdager Bergen

Lørdag 14. september, Bergen

09.00 – 12.00 Overtagelseforretning ved Vidar Aarnes
12.00 Vi avslutter
Program Fagdager Bergen