Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 18. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Takstingeniør Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
illustrasjon av bad

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter: Plan for

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Foreleser på dette kurset er Takstingeniør Finn Stedjan. Han har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Stedjan er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?