Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 12. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Underviser på dette kurset er Takstingeniør Finn Stedjan. Han har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Stedjan er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart. Kurset gjennomføres med en obligatorisk avsluttende test. Etter fullført test kan du ta kontakt med oss for å abonnere på ks- systemet.

Har du spørsmål?