Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn. Det blir også en praktisk gjennomgang av case med skjønnsrapport.

  • Dato: 14. oktober
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Undervisere: Ottar Skare og Henning Simonsen
  • Pris: Kr 6540,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne som tenker

Hva lærer du?

Kurset gir deg innsikt i takstingeniørens rolle, vilkår, skjønnsformer, skjønnsetting, protokoll og spørsmål knyttet til skjønn. Vi ser på rolle, habilitet, sakkyndighet, begreper og praktisk arbeid med skjønn. Underviserne vil vise eksempler fra virkeligheten og det vil bli satt av tid for å svare på spørsmål fra deg som deltar.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?