Praktisk gjennomgang av IVIT tilstandsrapport (for nye brukere)

Er du en relativt ny bruker av takseringsverktøyet IVIT tilstandsrapport? På dette kurset får du oversikten over endringene som er gjort etter ny lovgivning. Du lærer om praktisk bruk av IVIT tilstandsrapport.

 • Dato: 2. juni
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Frode Mauren
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
skriver på laptop

Praktisk bruk av forskriften i Avhendingslova

 • formålet med forskriften
 • formidling av resultatene til den bygningskyndiges observasjoner og undersøkelser
 • hvordan undersøkelsene skal skje og resultatet av dem, samt anslag på utbedringskostnader
 • lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gjennomgang av tilstandsrapporten

 • opprette nytt oppdrag i IVIT
 • opprette ny tilstandsrapport i IVIT
 • struktur på rapport
 • gjennomgang av konstruksjoner med særlig vekt på:
  • oppbygging og funksjonalitet med bruk av standardiserte/automatiske
   • drop-down menyer
   • sjekkpunkter
   • beskrivelse
   • avvik
   • tiltak
   • kostnadsestimat på tiltak
   • TG
   • Fraser
 • tilvalg/bortvalg 
 • markedsverdi i tilstandsrapporter
 • befarings App

Bakgrunnskrav

 • deltakelse på kurs forutsetter at du har satt deg inn i IVIT generelt

Har du spørsmål?