Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

  • Dato: 14. november
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Foreleser: Mari Sand Austigard, Mycoteam
  • Pris: Kr 6300,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
vannskade i kjeller

For deg som jobber med kartlegging av skader

Kurset passer for alle som har ansvar for kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader. Bygningseiere kan bidra til å sørge for at skaden ikke gir følgeskader som kan gi helseplager for brukere og beboere. På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Du får en grundig innføring i standarden. Standarden omfatter ikke årsaks avklaring, men kurset tar en liten økt også om dette. 

Vann og fuktskader er mer vanlig enn innbrudd og brannskader i norske boliger. Vann- og fuktskader som ikke utbedres riktig kan medføre økonomisk tap og helseplager for beboere og brukere. Den nasjonale standarden setter krav til kvalitet i arbeidet med skadebegrensning og sanering. 

Hva lærer du?

  • Standardens omfang og innhold; hvem er den laget for, og hva vil være effekten for ulike aktører? 
  • Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles. 
  • Vurderingspunkter; når er det behov for å bruke huet? 
  • Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når? 
  • Skadekartlegging og årsaksavklaring – hva må med i «husdoktorens» verktøykasse? 

Foreleser Mari Sand Austigard har Ph.D med doktorgrad i treteknologi fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, på Ås) i 2010. Hun har vært ansatt i Mycoteam siden 2006 og utfører inspeksjoner av ulike skader i bygninger og konstruksjoner, hovedsakelig skader forårsaket av mugg- og råtesopp. Austigard har ekspertise vedrørende trebeskyttelse og overflatebehandling av tre i utendørs bruk samt fuktproblematikk i trekonstruksjoner.