Norsk takst skadekonferanse 2025

Velkommen til Norsk takst skadekonferanse 2025! Vi ønsker alle aktører i skadebransjen velkommen.

  • Dato: 6.-7. februar
  • Sted: Radisson Blu Scandinavia
  • Pris:
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
  • Medlemmer i NITO: 15% rabatt

Ordfører i Nesbyen Anne Kari Eriksen vil snakke om naturskadene etter ekstremværet Hans. Sigurd Eide fra Sintef vil fortelle om ombrukskartlegging og Kjell Ivar Bye som vil snakke om skader på næringsbygg. Det blir selvfølgelig en panelsamtale hvor vi fokuserer på skadeforebygging og skadeberedskap med utgangspunkt i erfaringene etter ekstremværet Hans. I panelsamtalen deltar Skadesjef Synnøve Folkvord fra Norsk Naturskadepool, ordfører i Nesbyen Anne Kari Eriksen, Regionsjef Sør i NVE, Elisabeth Rui, og Turid Grotmoll som er konsernsjef i Fremtind. Samtalen vil ledes av takstingeniør Nils Håvar Øyås.

Ekstremværet Hans rystet Norge og testet vår beredskap til det ytterste. I kjølvannet av denne ekstreme værhendelsen dykker vi i panelsamtalen i erfaringene fra krisen og analyserer hvordan samarbeidet på tvers av ulike sektorer spilte en avgjørende rolle i håndteringen av Hans. Vi undersøker skadeomfang, identifiserer områder der forbedringer er nødvendige, og utforsker mulighetene for gjenoppbygging og sikring. Ved å dele erfaringer og kunnskap, sikter vi mot å styrke vår kollektive kompetanse innen beredskap og krisehåndtering, med mål om å kunne møte lignende situasjoner med styrke og sikkerhet i framtiden.

Har du spørsmål?