Innføring i skogbruk

Dette kurset går over to dager, og passer for deg som som ønsker en oppfriskning i dine kunnskaper om skog.

 • Dato: 9.- 10. april
 • Gjennomføring: Oppmøtekurs og skogbefaring
 • Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
 • Undervisere: Hans Otto Øverby og Rolf Langeland
 • Pris: Kr 7750,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Innføring i skogbruk

Skogbruk er et stort fagområde og det er lett å gjøre feil hvis man har lite kunnskap. Kurset er laget som et innføringskurs med gjennomgang av basisbegreper. Det passer for takstmenn som er sertifisert innen landbruk, men som har liten fagbakgrunn innen skog eller har behov for oppfriskning.  Kurset gjennomføres med en dag med oppmøtekurs og en dag med skogbefaring utendørs. Til befaringen må du ta med varmt tøy og støvler.

 • Tirsdag 9. april: Oppstart kl. 10.00 med teori
 • Onsdag 10. april: Utendørs skogbefaring og besøk på maskinelt driftslag som hogger i skogen. Vi avslutter med oppgave på hotellet klokken fra klokken 13.00 til 17.00.

Hva lærer du?

Kurset Innføring i skogbruk gir deg en innføring i skog, treslag, biologi, geologi og klima. Vi ser nærmere på hogstklasser, bonitet, volum, tilvekst og produksjonsevne. Videre så er miljøforhold et tema. Vi ser på økonomi i forhold til skogsbilveier, hogst, marked, inntekter og kostnader. I løpet av kurset får du grunnleggfende kunnskaper om skog og du lærer å lage en rotnettoberegning for verdsetting av skogen.

Innhold

 • Skog, treslag, biologi, geologi, klima
 • Hogstklasser, bonitet, volum, tilvekst, produksjonsevne
 • Miljøforhold
 • Økonomi: Skogsbilveier, hogst, marked, inntekter og kostnader
 • Rotnettoberegning for verdsetting av skogen

Praktisk

Overnatting på Quality Airport Hotel Gardermoen: Lulzim Tafaj i Connectin kan hjelpe deg med å få bestilt hotellrom med rabatt. Kontakt han på lulzim.tafaj@connectin.no

Undervisere på innføring i skogbruk

Hans Otto Øverby, Forstkandidat og takstmann. Øverby Skog AS

Rolf Langeland, Forstkandidat og takstmann. Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS

Har du spørsmål?