Grenser mellom bolig og landbruk

Dette kurset passer for deg med sertifikat i taksering av bolig eller næringseiendom og som i tillegg ønsker å taksere enkelte landbrukseiendommer.

 • Dato: 27. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Jone Serigstad og Asbjørn Haugedal
 • Pris: Kr 5490,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår ikke i årlig etterutdanningsavgift, men er godkjent som 10 etterutd.timer.
landbrukseiendom

Hva lærer du?

I dette kurset vil du lære om grenser mellom bolig og landbruk og krav ved taksering av eiendom i LNF/LNFR-område. Enkelte eiendommer (uten landbruksproduksjon) kan takseres av takstingeniører med sertifisering i bolig eller næringseiendom. Dette blir mulig gjennom å ta dette kurset og gjennom å sørge for medsignatur, kontroll og veiledning fra takstingeniør med sertifikat i taksering av landbrukseiendom. Du vil få en grundig oversikt over hvilke grunnregler som gjelder for landbrukseiendommer som:

 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk med samlet areal under 100 Daa og/eller under 35 Daa full/overflatedyrket jord (under konsesjonsgrensen).
 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk over 100 Daa hvorav det maksimalt er 35 Daa full/overflatedyrket jord.
 • Ubebygde eiendommer over 2 Daa i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk (over konsesjonsgrensen).

Vi ser nærmere på

 • Hva er en driftsenhet
 • Konsesjonslov
 • Odelslov
 • Ulike rundskriv
 • Prinsipper for verdsettelse

Hvilke regler gjelder?

Overordnet gjelder følgende regler for å kunne taksere disse eiendommene:

 • Gjennomføring av kurs om grensegangen mellom bolig og landbruk
 • Bestått kunnskapstest
 • Rapporter skal kontrolleres og medsigneres av takstingeniør med sertifikat i landbrukseiendom
 • Grenseganger for størrelse og konsesjon må følges

*reglene gjelder kun for takstingeniører sertifisert for verditaksering av bolig og/eller næringseiendom.

Kurset er ikke et tradisjonelt etterutdanningskurs og inngår dermed ikke i den årlig etterutdanningsavgiften. Kurset gjennomføres med en kunnskapstest, som gir tilleggsegenskaper på verdi bolig- eller næringssertifikatet dersom den bestås. 

Kurset godskrives med 10 kurstimer i Norsk taksts etterutdanningsordning, men beregnes ikke i de maksimalt 50 årlige kurstimene som inngår.

Forelesere på dette kurset er Jone Serigstad fra Jærtakst og Asbjørn Haugedal fra Takst og Tilstand. Jone har drevet med taksering i 25 år og har alle sertifikater i Norsk Takst. Landbrukstaksering og taksering av næringseiendom har Jone holdt på med siden 2006. Asbjørn har drevet med landbrukstaksering siden 1994. Han takserer også innenfor verdi, tilstandsanalyse, skjønn og skade.

Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. 

Har du spørsmål?