Grenser mellom bolig og landbruk

Dette kurset passer for deg med sertifikat i taksering av bolig eller næringseiendom, og som i tillegg ønsker å taksere enkelte landbrukseiendommer.

 • Dato: 30. april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Jone Serigstad og Asbjørn Haugdal
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår ikke i årlig etterutdanningsavgift, men er godkjent som 10 etterutd.timer.

Hva lærer du?

I dette kurset vil du lære om grenser mellom bolig og landbruk og krav ved taksering av eiendom i LNF/LNFR-område. Enkelte eiendommer (uten landbruksproduksjon) kan takseres av takstingeniører med sertifisering i bolig eller næringseiendom. Dette blir mulig gjennom å ta dette kurset og gjennom å sørge for medsignatur, kontroll og veiledning fra takstingeniør med sertifikat i taksering av landbrukseiendom. Du vil få en grundig oversikt over hvilke grunnregler som gjelder for landbrukseiendommer som:

 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk med samlet areal under 100 Daa og/eller under 35 Daa full/overflatedyrket jord (under konsesjonsgrensen).
 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk over 100 Daa hvorav det maksimalt er 35 Daa full/overflatedyrket jord.
 • Ubebygde eiendommer over 2 Daa i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk (over konsesjonsgrensen).

Vi ser nærmere på

 • Hva er en driftsenhet
 • Konsesjonslov
 • Odelslov
 • Ulike rundskriv
 • Prinsipper for verdsettelse

Hvilke regler gjelder?

Overordnet gjelder følgende regler for å kunne taksere disse eiendommene:

 • Gjennomføring av kurs om grensegangen mellom bolig og landbruk
 • Bestått kunnskapstest
 • Rapporter skal kontrolleres og medsigneres av takstingeniør med sertifikat i landbrukseiendom
 • Grenseganger for størrelse og konsesjon må følges

*Reglene gjelder kun for takstingeniører sertifisert for verditaksering av bolig og/eller næringseiendom.

Kurset er ikke et tradisjonelt etterutdanningskurs og inngår dermed ikke i den årlig etterutdanningsavgiften. Kurset gjennomføres med en kunnskapstest, som gir tilleggsegenskaper på verdi bolig- eller næringssertifikatet dersom den bestås. 

Kurset godskrives med 10 kurstimer i Norsk taksts etterutdanningsordning, men beregnes ikke i de maksimalt 50 årlige kurstimene som inngår.

Underviserne på dette kurset er Jone Serigstad fra Jærtakst og Asbjørn Haugdal fra Takst og Tilstand. Jone har drevet med taksering i 25 år og har alle sertifikater i Norsk Takst. Landbrukstaksering og taksering av næringseiendom har Jone holdt på med siden 2006. Asbjørn har drevet med landbrukstaksering siden 1994. Han takserer også innenfor verdi, tilstandsanalyse, skjønn og skade.

Har du spørsmål?