Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder er et kurs som gir deg innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

  • Dato: 22. oktober
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Undervisere: Svein Bjørberg og Johan Mattsson
  • Pris: Kr 6540,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Byggefeil og skader i moderne bygninger

Når det gjelder byggefeil stilles det store krav til å oppdage og vurdere forskjellige disse feilene med etterfølgende skader i bygninger. I tradisjonelle bygninger er både konstruksjoner og ulike skader godt kjent. Undersøkelse og vurdering av moderne bygninger er en betydelig større utfordring. Dette fordi det der er benyttet nye materialer, byggemetoder og gjennomføringsprosesser. På grunn av dette viser det seg skader som vi ikke hadde før. Byggefeil og skader på moderne bygninger er ofte vanskelige å undersøke godt nok og vurdere i forhold til eventuelle tiltak og kostnader.

Hva lærer du?

Kurset har søkelys på hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader. Målsetningen med kurset er å gi deg kunnskap og forståelse for hvilke problemstillinger som er vanlig å finne i moderne og nylig rehabiliterte bygninger. Derfor får du gjennom dette kurset også en opplæring i hvordan forskjellige risikoutsatte konstruksjoner undersøkes, vurderes og utbedres. Kurset omfatter 6 timers nettundervisning med innlagte pauser, diskusjon på slutten av hvert innlegg samt tid til lunsj.

byggefeil og skader

Underviserne

Svein Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og professor emeritus ved NTNU/HiØ. Johan Mattsson er biolog og var med å starte Mycoteam. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern.