Brannsikkerhet – Hvorfor gjøres det så mange grove feil?

Brannsikkerhet er en viktig faktor for å beskytte liv, men også sentrale verdier. I dette kurset lærer du om hva lovverket krever med tanke på brannsikkerhet. Du vil også få et innblikk i hvilke branntekniske tiltak som dere kan se etter på befaring.

  • Dato: 23. januar
  • Varighet: 09.00-12.00
  • Gjennomføring: Webinar
  • Undervisere: Jonas Segtnan Berg og Robert Uglestad
  • Pris: Pris: Kr 3800,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
brannsikkerhet

På dette webinaret får du viktig faglig påfyll av Jonas Segtnan Berg som er Senioringeniør, M.Sc. brannsikkerhet i Firesafe. Han vil undervise i branntekniske tiltak, vanlige feil og hva som man kan se etter på befaring. Du får også innsikt i brann som problem, brannsikkerhet og analysemetoder for risiko. Kurset vil også inneholde informasjon om branntekniske krav i forskriften TEK17.

Har du spørsmål?