Nye dommer om takstingeniørens ansvar

Nye dommer om takstingeniørens ansvar

Nye dommer om takstingeniørens ansvar. Vi ser nærmere på tilstandsrapporter, og dommer der takstingeniører er involvert fra 2023 og 2024.

 • Dato: 11. april
 • Gjennomføring: Fysisk
 • Sted: Thon Hotel Skei
 • Varighet: 12.30-16.30
 • Undervisere: Vidar Aarnes og Camilla Brekke
 • Pris: Kr 4320,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Velkommen til kurs i Skei!

Vi starter dagen med årsmøte fra klokken 10.00 fram til lunsj klokken 11.30. På agendaen i kurset har vi tilstandsrapporter, instruks og forskriften tryggere bolighandel. Etter kurset vil det bli middag fra klokken 18.00.

Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget og underviser regelmessig for Norges Eiendomsakademi.

Foreleser Vidar hellstrand

Har du spørsmål?

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK er et kurs som gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene.

 • Dato: 8. mai
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Historiske endringer i TEK

Hva lærer du?

Historiske endringer i TEK er et kurs via webinar som går over en halv dag. Kurset gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene. Dette gjelder forskrifter knyttet til ulike bygningsdeler, og også brannforebygging. Vi ser også på TEK 17.

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar Hellstrand

Har du spørsmål?

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette webinaret lærer du om den nye standarden for arealmåling. Kurset avsluttes med en obligatorisk kunnskapstest på vår digitale læringsportal, Moodle.

 • Dato: 16. januar
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. I standarden er ord og uttrykk tydeliggjort for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret. På denne måten samler den hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. For det første kan standarden brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning. For det andre kan den brukes i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Undervisere

Vidar Aarnes og Helge Jensen underviser på dette kurset. Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Han arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har også deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget. Helge Jensen er utdannet tømrermester og har jobbet som takstingeniør fra 1989. Han er har bidratt aktivt med å utvikle boligsalgsrapporten og er i arealkomiteen og Standard Norge.

Takstnytt om arealmåling

I denne videosendingen har adm. direktør Daniel Helgesen i Norsk takst fått med seg Aarnes og Jensen i studio for å snakke om de viktigste endringene, Norsk taksts rolle i komitearbeidet og hva som kommer til å skje fremover.

Har du spørsmål?

Brannsikkerhet og Forskrift Tryggere bolighandel i Trondheim

Brannsikkerhet og Forskrift Tryggere bolighandel i Trondheim

Etter kurset vil det bli årsmøte med hilsning fra Norsk takst ved President Sture Pettersen. Årsmøtet vil være fra klokken 16.30 til 18.30 med påfølgende middag klokken 19.00.

 • Dato: 11. mars
 • Gjennomføring: Fysisk
 • Sted: Quality Hotel Prinsen i Trondheim
 • Varighet: 12.00-16.00
 • Undervisere: Øyvind Stokke og Camilla Brekke
 • Pris: Kr 4320,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Kurs og medlemsmøte

Velkommen til et eksklusivt og nyttig kurs som fokuserer på Brannsikkerhet og Forskrift Tryggere bolighandel. Etter kurset vil det bli årsmøte med hilsning fra Norsk takst ved President Sture Pettersen. Årsmøtet vil være fra klokken 16.30 til 18.30 med påfølgende middag klokken 19.00.

Kurset gir en oversikt over kravene til brannsikkerhet for boliger (småhusbebyggelse og leiligheter), og hva du skal undersøke og vurdere når du lager en tilstandsrapport basert på Forskrift Tryggere bolighandel og NS 3600:2018 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. I kurset gjennomgår vi praktiske eksempler til diskusjon og du får råd om hvordan du skal vurdere brannsikkerhet i tilstandsanalysen. Videre ser vi på innholdet i Forskrift Tryggere bolighandel om brannsikkerhet og dommer som sier noe om din plikt til å informere om sikkerhetsmangler. I tillegg ser vi på andre synlige forhold når det kommer til brannsikkerhet. Kurset passer for deg som lager tilstandsrapporter eller vurderer reklamasjoner ved boligsalg.

Kursholderne er Sivilingeniør Øyvind Stokke fra Siv Ing. Øyvind Stokke AS, og Advokat Camilla Brekke fra Norsk takst.

Har du spørsmål?

Oppdateringskurs BVN

Oppdateringskurs BVN

Ønsker du å oppdatere deg på byggebransjens våtromsnorm? Da er dette kurset noe for deg.

 • Dato: 30. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Arne Hansen
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Oppdateringskurs BVN

Vilkår for å delta på oppdateringskurs BVN:

 • Du må ha gjennomført våtromskurs grunnmodul og modul C for takstingeniører.
 • Du må ha tilgang til byggebransjens våtromsnorm.

Hva lærer du på kurset?

Er det lenge siden du gjennomførte kurs i grunnmodul og modul C for takstingeniører? På dette kurset får du frisket opp den kunnskapen du har slik at du blir oppdatert på endringer og tilføyelser. Du vil lære om:

 • nye BVN (byggebransjens våtromsnorm)
 • reviderte lover, ny forskrift og norske standarder
 • konsekvenser for takstingeniørens vurderinger
 • de vanligste feilene i byggesak og utførelse
Arne Hansen Oppdateringskurs våtrom

Underviser på kurset

Arne Hansen, som driver Vinger Takst og Byggvurdering AS (VTB) i Kongsvinger, har lommene fulle av erfaring. I tillegg til å undervise ved NEAK jobber han sentralt i Fagrådet for våtrom (FFV) med utarbeidelsen av byggebransjens våtromsnorm.

Har du spørsmål?

Overtakelsesforretning

Overtakelsesforretning

Når et bygg er klart vil entreprenøren kalle inn til overtakelsesforretning. Dette kurset gir deg den grunnleggende oversikten du trenger.

 • Dato: 6. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
overtakelsesforretning

Hva lærer du?

Når du er involvert i overtakelsesforretning skal du ha inngående kunnskap om lov- og forskriftskrav. Det er viktig med riktig tolkning av kontrakten som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygget. Dette kurset gir deg den grunnleggende oversikten du trenger.

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 12. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Underviser på dette kurset er Takstingeniør Finn Stedjan. Han har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Stedjan er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart. Kurset gjennomføres med en obligatorisk avsluttende test. Etter fullført test kan du ta kontakt med oss for å abonnere på ks- systemet.

Har du spørsmål?

TEK17 og SAK10

TEK17 og SAK10

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften! Kurset passer for prosjektledere, anleggsledere, byggmestere, takstingeniører og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

 • Dato: 15. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne jobber på ipad

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Undervisningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.