Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 20. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
gruppe med mennesker på et kontor

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

TEK17 og SAK

TEK17 og SAK

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften! Kurset passer for prosjektledere, anleggsledere, byggmestere, takstingeniører og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

 • Dato: 14. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Bygningsingeniør Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne jobber på ipad

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Tomtefeste

Tomtefeste

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven. Du lærer de mest sentrale emner i loven å kjenne.

 • Dato: 6. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Advokat Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

 • Lovvendringer
 • Tomtefeste i et nøtteskall
 • Husmannsordningen
 • Festetid
 • Landbruksunntaket
 • Næringsfeste
 • Historikk
 • Lovvendringer på gang
 • Eksempler

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette webinaret får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: Høst 2023 – velg dato ved påmelding
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes og Helge Jensen
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Forelesere

Forelesere på dette webinaret er Vidar Aarnes og Helge Jensen. Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget. Helge Jensen er utdannet tømrermester og har jobbet som takstingeniør fra 1989. Helge er har bidratt aktivt med å utvikle boligsalgsrapporten og er i arealkomiteen og Standard Norge.

Takstnytt om arealmåling

I denne videosendingen har adm. direktør Daniel Helgesen i Norsk takst fått med seg Aarnes og Jensen i studio for å snakke om de viktigste endringene, Norsk taksts rolle i komitearbeidet og hva som kommer til å skje fremover.

Har du spørsmål?

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

I rollen som sakkyndige vitne skal du belyse noe som krever kunnskap ut over allmennkunnskap. Når du som takstingeniør får rollen som sakkyndig vitne er det viktig at du følger noen retningslinjer.

 • Dato: 5. og 6. septmeber 09.00-12.00
 • Varighet: To halve dager + oppgave
 • Foreleser: Rolf Erling Eidsvold
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
takstingeniør i retten

Hva lærer du?

Reklamasjoner i forbindelse med boligomsetning krever gode og uavhengige faglige vurderinger og rapporter med gode beskrivelser. Som ved skadetaksering skal det for de påpekte forhold avklares årsak, omfang og utbedring. Også vurderes lov- og forskriftskrav, byggeskikker, fagmessig utførelse og gitte opplysninger skal vurderes. Du skal gjøre en faglig uavhengig vurdering uten å ta stilling til erstatningsspørsmålet.  

Rolf Erling eidsvold

Rolf Erling Eidsvold er sertifisert takstingeniør i Norsk takst. De siste 30 årene har han arbeidet med skader, reklamasjoner og tilstandsanalyser. Han har vært ansatt i norske forsikringsselskaper med ansvar for takst og taksering. Rolf Erling er tidligere fagsjef i Norsk takst og NEAK. Hans oppdragsgivere i dag er i hovedsak forsikringsselskaper, oppgjørsforetak, advokatkontorer og domstoler.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette oppmøtekurset får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: 8. juni
 • Varighet: 12.00-18.00
 • Sted: Britannia, Trondheim
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: kr. 6284,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Begrenset antall plasser

Vi gjør oppmerksom på at dette er et oppmøtekurs og at det derfor er et begrenset antall plasser på kurset. Meld deg på i god tid!

Har du spørsmål?

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter

Ønsker du en bedre en oversikt over bygg- og entrepriseretten? På dette kurset tar vi utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. 

 • Dato: 20. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Advokat Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
To som diskuterer på kontoret

Hva lærer du?

Du vil lære om de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. På kurset ser vi på enkelte spesielle fenomener/begreper som opsjonsavtaler, intensjonsavtaler og Due Diligence. Avslutningsvis får du en oversikt over forbrukerentreprise med næringsdrivende entreprenør.  Vi oppfordrer deg til å skaffe deg en kopi av standardkontrakten NS 8405 før kurset starter. Denne kan kjøpes som nedlastbart dokument.

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 18. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Takstingeniør Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
illustrasjon av bad

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter: Plan for

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Foreleser på dette kurset er Takstingeniør Finn Stedjan. Han har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Stedjan er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?