Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

På dette kurset får du en gjennomgang av grunnleggende juss ved taksering av konsesjonspliktig eiendom. 

 • Dato: 8. mars
 • Varighet: 09.00 – 12.00
 • Foreleser: Rolf Langeland
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
landbrukseiendom skal takseres

Hva lærer du?

Dette kurset passer for alle som takserer innen landbruk og har landbrukssertifikat. Du vil lære mer om sentrale punkter i Konsesjons-, odels og jordlov.

Foreleser er Rolf Langeland, Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS.  

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

TEK17 og SAK

TEK17 og SAK

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften!

 • Dato: 14. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Terninger med forskrift symboler

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 18. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Takstingeniør Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Fuktig speil på baderom

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter: Plan for

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 20. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Prosjektleder med modell av bygning

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter

Kurset gir deg en oversikt over bygg- og entrepriseretten i et nøtteskall.

 • Dato: 20. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
entreprisekontrakter på bordet

Hva lærer du?

Vi tar utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. På kurset ser vi på enkelte spesielle fenomener/begreper som opsjonsavtaler, intensjonsavtaler og Due Dilligence. Avslutningsvis får du en oversikt over forbrukerentreprise med næringsdrivende entreprenør.  Vi oppfordrer deg til å skaffe deg en kopi av standardkontrakten NS 8405 før kurset starter. Denne kan kjøpes som nedlastbart dokument.

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Byggesaksbehandling

Byggesaksbehandling

På dette kurset lærer du om byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Byggesaksforskriften omhandler krav til søknader, saksbehandling, ansvar i byggesaker, gjennomføring av tilsyn, kontroll, samt bestemmelser om overtredelsesgebyr.

 • Dato: 19. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Sivilingeniør Sigurd Hoelsbrekken
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på

Hva lærer du?

 • Tiltaksbegrepet
 • Ansvarsbegreper
 • Søknadsplikt eller ikke?
 • Hva er en komplett søknad?
 • Avklaring av forholdet til plan
 • Samordning med andre myndigheter
 • Hva er forsvarlig saksbehandling?
 • Tilsyn vs. saksbehandling
 • Tilsyn i praksis
 • Oppfølging av ulovlige forhold
 • Overtredelsesgebyr
Sigurd Hoelsbrekken

Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Hoelsbrekken har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag. I forbindelse med TEK17 har Hoelsbrekken vært engasjert av Arkitektbedriftene i Norge for å ivareta deres interesser i prosessen med TEK17.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

I rollen som sakkyndige vitne skal du belyse noe som krever kunnskap ut over allmennkunnskap. Når du som takstingeniør får rollen som sakkyndig vitne er det viktig at du følger noen retningslinjer.

 • Dato: 7.-8. februar kl. 09.00-12.00
 • Varighet: To halve dager + oppgave
 • Foreleser: Rolf Erling Eidsvold
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
takstingeniør i retten

Hva lærer du?

Reklamasjoner i forbindelse med boligomsetning krever gode og uavhengige faglige vurderinger og rapporter med gode beskrivelser. Som ved skadetaksering skal det for de påpekte forhold avklares årsak, omfang og utbedring. Også vurderes lov- og forskriftskrav, byggeskikker, fagmessig utførelse og gitte opplysninger skal vurderes. Du skal gjøre en faglig uavhengig vurdering uten å ta stilling til erstatningsspørsmålet.  

Rolf Erling eidsvold

Rolf Erling Eidsvold er takstingeniør og sertifisert takstingeniør i Norsk takst. De siste 30 år har han arbeidet med skader, reklamasjoner og tilstandsanalyser. I 20 av disse årene har han vært ansatt i norske forsikringsselskaper med ansvar for takst og taksering. Rolf Erling er tidligere fagsjef i Norsk takst og NEAK. Hans oppdragsgivere i dag er i hovedsak forsikringsselskaper, oppgjørsforetak, advokatkontorer og domstoler.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Tomtefeste

Tomtefeste

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven. Du lærer de mest sentrale emner i loven å kjenne.

 • Dato: 6. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

 • Lovvendringer
 • Tomtefeste i et nøtteskall
 • Husmannsordningen
 • Festetid
 • Landbruksunntaket
 • Næringsfeste
 • Historikk
 • Lovvendringer på gang
 • Eksempler

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?