European Valuation Standards

Dette nettkurset gir deg en god innføring i den ledende europeiske standarden for takseringsarbeid.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • Underviser: Erik. H. Larsen, Sivilingeniør
 • Pris: Kr 5430,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 10

Hva lærer du?

Du vil få innsikt i takseringsstandarden utarbeidet av TEGOVA (The European Group of Valuers Assosiations). TEGOVA er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner innenfor takseringsbransjen. Medlemmene er bransjeorganisasjoner fra forskjellige europeiske land som har takstmenn, takstingeniører og bygningssakkyndige i sin medlemsmasse. Norsk takst har vært medlem i mange år.

Faglig innhold

Etter gjennomført nettkurs skal du ha ulike kunnskaper om den Europeiske standarden. Du skal:

 • kjenne til de internasjonale takstorganisasjonene
 • ha kunnskap om hvordan European Valuation Standard (EVS) er bygget opp
 • gjengi markedsverdi og andre verdigrunnlag
 • gjengi hva oppdragsbekreftelsen skal inneholde
 • identifisere sentrale punkter ved takstrapporten
 • kjenne til hvordan automatiserte takseringsmodeller fungerer
 • kunne finne frem i veiledninger og retningslinjer
 • kunne gjengi viktige etiske retningslinjer
 • kjenne til EU-lovgivning som berører taksering

Underviser i European Valuation Standards

Erik H. Larsen har vært engasjert i Norsk takst gjennom mange år, på opplæringssiden og som tillitsvalgt. Erik var president i Norsk takst, da kalt Norges Takseringsforbund, tidlig på 2000-tallet og har engasjert seg i det internasjonale arbeidet som TEGOVA har stått for.

Erik H Larsen

Hvilke muligheter får du?

Sammen med øvrige kvalifikasjoner og erfaring kan du som sertifisert takstingeniør i Norsk takst søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV) for boligtaksering eller Recognised European Valuer (REV) for taksering av næringseiendommer. Slike anerkjennelser gir et internasjonalt kvalitetsstempel. Oppdragsbestiller skal kunne være sikker på at den takstingeniøren som velges har nødvendig kompetanse, erfaring og kjennskap til oppdragstypen. Brukere i alle land i Europa skal kunne kjenne igjen grunnlaget for taksten, systematikken til takstingeniørens arbeid og rapporten til takstingeniøren.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du vil gjennomføre dette kurset ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Kursbeviset henter du selv ut når oppgavene er gjennomført og bestått på vår e-læringsportal.

Jeg gjennomførte nettkurset i EVS i dag. Jeg må si det var veldig bra satt opp. Slikt vil vi ha mer av!

Jon-Aage Bjørnholt

Har du spørsmål?