Arealmåling etter revidert standard 3940

I boligomsetningen er arealene viktige for takstingeniører, meglere, advokater og forbrukere. Riktige arealopplysninger bidrar også til en smertefri og ryddig bolighandel. Dette kurset gir deg oppdatert kompetanse etter revidert standard NS 3940.

  • Varighet: 09.00-15.00
  • Foreleser: Takstingeniør Vidar Aarnes
  • Pris: Kr 6300,-
  • Pris sertifiserte i Norsk takst: Dekkes av årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
arealmåling med laser

Hva lærer du?

Du får god innsikt i de regelverk som er knyttet til arealmåling. «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling» er en sentral del av kurset. Det er også relevante deler av NS 3940 med veiledere (bolig/næring) og de seneste arealreglene i TEK17.

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Hvordan gjennomføres kurset?

Reglene for arealmåling følger av Norsk Standard NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Takstbransjens retningslinjer er først og fremst en presisering av de gjeldende reglene i NS 3940, og tar sikte på å avklare de områdene som ikke er godt nok regulert i standarden

Har du spørsmål?