Her finner du

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

landbrukseiendom skal takseres
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

På dette kurset får du en gjennomgang av grunnleggende juss ved taksering av konsesjonspliktig eiendom. 

 • Dato: 30. mai
 • Varighet: 09.00 - 12.00
 • Underviser: Rolf Langeland
entreprisekontrakter på bordet
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Ta et kurs som handler om hvordan du manøvrerer i jussen og hverdagen som takstingeniør!

 • Dato: 9. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
sentrale rettsregler
 • Taksering
 • Webinar

Praktisk gjennomgang av IVIT tilstandsrapport

Er du en relativt ny bruker av takseringsverktøyet IVIT tilstandsrapport? På dette kurset får du oversikten over endringene som er gjort etter ny lovgivning. Du lærer om praktisk bruk av IVIT tilstandsrapport.

 • Dato: 18. september
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Frode Mauren
sameieformer
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Entreprisekontrakter

På dette kurset tar vi utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405.

 • Dato: 23. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
Sigurd Hoelsbrekken
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Byggesaksbehandling

På dette kurset lærer du om byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

 • Dato: 8. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Sigurd Hoelsbrekken
Kvinne som tenker
 • Skadetaksering
 • Webinar

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn.

 • Dato: 14. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Ottar Skare og Henning Simonsen
inneklima, asbest og radon
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser.

 • Dato: 16. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Marianne Kjølseth, Anne Tine Ødegård og Johan Mattsson
byggefeil og skader
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Få innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

 • Dato: 22. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Svein Bjørberg og Johan Mattsson