Her finner du

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Arealmåling

På dette webinaret får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: 7. desember
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Helge Jensen
sentrale rettsregler
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Ta et kurs som handler om hvordan du manøvrerer i jussen og hverdagen som takstingeniør!

 • Dato: 11. desember
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Tomtefeste med fokus på næring

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven.

 • Dato: 18. mars
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
vannskade i kjeller
 • Skadetaksering
 • Webinar

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 9.april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Mari Sand Austigard
Sigurd Hoelsbrekken
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Byggesaksbehandling

På dette kurset lærer du om byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

 • Dato: 10. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken
landbrukskurs
 • Taksering
 • Webinar

Grenser mellom bolig og landbruk

For deg med sertifikat i taksering av bolig eller næringseiendom og som i tillegg ønsker å taksere enkelte landbrukseiendommer.

 • Dato: 24. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Jone Serigstad og Asbjørn Haugedal
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste
 • Taksering
 • Webinar

Byggelånsoppfølging med skjematur

Du som er sertifisert innen Verdi Bolig får tilgang til skjematuret for byggelånskontroll etter gjennomført opplæring og bestått kunnskapstest. 

 • Dato: 7.mai
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Stein Oddvar Hanto