Her finner du

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Tomtefeste med fokus på næring

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven.

 • Dato: 18. mars
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Kjetil Garder
vannskade i kjeller
 • Skadetaksering
 • Webinar

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 9. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Mari Sand Austigard
Sigurd Hoelsbrekken
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Byggesaksbehandling

På dette kurset lærer du om byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

 • Dato: 10. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Sigurd Hoelsbrekken
landbrukskurs
 • Taksering
 • Webinar

Grenser mellom bolig og landbruk

For deg med sertifikat i taksering av bolig eller næringseiendom og som i tillegg ønsker å taksere enkelte landbrukseiendommer.

 • Dato: 30. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Jone Serigstad og Asbjørn Haugedal
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste
 • Taksering
 • Webinar

Byggelånsoppfølging med skjematur

Du som er sertifisert innen Verdi Bolig får tilgang til skjematuret for byggelånskontroll etter gjennomført opplæring og bestått kunnskapstest. 

 • Dato: 7. mai
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Stein Oddvar Hanto
sentrale rettsregler
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Ta et kurs som handler om hvordan du manøvrerer i jussen og hverdagen som takstingeniør!

 • Dato: 9. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
sameieformer
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Entreprisekontrakter

På dette kurset tar vi utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405.

 • Dato: 23. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
Kvinne som tenker
 • Skadetaksering
 • Webinar

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn.

 • Dato: 14. oktober
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Ottar Skare og Henning Simonsen