Her finner du

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Arealmåling i bolig
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Oppmøte

Arealmåling

På dette oppmøtekurset får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: 8. juni
 • Varighet: 12.00-18.00
 • Sted: Britannia, Trondheim
inneklima, asbest og radon
 • Skadetaksering
 • Taksering
 • Webinar

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser.

 • Dato: 14. juni
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Marianne Kjølseth, Åsmund Andersen, Anne Tine Ødegård, Johan Mattsson
Arealmåling i bolig
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Arealmåling

På dette webinaret får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

 • Dato: Høst 2023 - velg dato ved påmelding
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes og Helge Jensen
takstingeniør i retten
 • Lover og forskrifter
 • Taksering
 • Webinar

Sakkyndig rapporter og sakkyndig vitne

Når du som takstingeniør får rollen som sakkyndig vitne er det viktig at du følger noen retningslinjer.

 • Dato: 5. og 6. septmeber 09.00-12.00
 • Varighet: To halve dager + oppgave
 • Foreleser: Rolf Erling Eidsvold
Kvinne som tenker
 • Skadetaksering
 • Webinar

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn.

 • Dato: 7. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Takstingeniør Ottar Skare og Seniorrådgiver Norsk Naturskadepool Henning Simonsen
næringsbygg oslo
 • Eiendomsforvaltning
 • Taksering
 • Webinar

FDV-dokumentasjon

Hva er tilstrekkelig dokumentasjon, hvordan kvalitetssikre innholdet, og hva er kostnader forbundet med innhenting?

 • Dato: 27. september 2023
 • Varighet: Kl. 09.00-13.00
 • Foreleser: Nils-Erik Christiansen
Lyspære illustrerer el-taksering
 • Taksering
 • Webinar

Hva er el-takst?

På dette webinaret lærer du hva el-takst er. Foredragsholdere med kunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom flere eksempler.

 • Dato: 25. oktober
 • Varighet: 09.00 - 13.00
 • Foreleser: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
vannskade i kjeller
 • Skadetaksering
 • Webinar

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 14. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Mari Sand Austigard, Mycoteam