Oppdateringskurs i kalkulasjon

Oppdateringskurs i kalkulasjon

På dette kurset får du opplæring i grunnprinsippene for kalkulasjon og bruk av In4mo sitt kalkulasjonsprogram ICC.

 • Dato: 11. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Paul Ziska Djurhuus
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
kvalitetssystem

I dette kurset for duen repetisjon av grunnprinsippene for kalkulasjon, samt en innføring i bruk av In4mo sitt program ICC. Hoveddelen av kurset vil handle om kalkulasjon ved prosjektering og skadekalkulasjon. Du vil få kunnskap om hva som forventes av deg ved skadetaksering for forsikringsselskapene. Det vil bli brukt eksempler fra virkeligheten for å vise hvordan programvaren skal brukes.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

I dette kurset vil du lære om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger.

 • Dato: 13. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Mirja Ottesen
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Miljøkartlegging

På dette kurset lærer du:

 • Hva er byggavfall, materialgjenvinning og ombruk?
 • Overordnet om miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegginger for bygg- og anlegg. Fokus på regelverk, hvem som kan utføre hva og når det stilles krav om avfallsplan, miljøkartlegging og ombrukskartlegging.
 • Farlig byggavfall – noen typiske byggematerialer som kan inneholde farlige stoffer og hvilke stoffer det ikke er lov å ombruke.

Reklamasjonsrapporter

Reklamasjonsrapporter

Velkommen til kurs i Reklamasjonsrapporter. På dette kurset skal vi fokusere på rolleforståelsen og forventninger knyttet til reklamasjonsrapporter.

 • Dato: 3. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-14.00
 • Underviser: Rolf Erling Eidsvold
 • Pris: 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor du skal foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Innhold

 • Rolleforståelse ved reklamasjonsrapport / sakkyndigrapport
 • Mandat, gjennomføring og grunnlag
 • Referansenivåer; definert av lov, forskrift og regelverk
 • Forventninger; definert av referansenivåer og gitte opplysninger
 • Rapportens innhold og struktur
 • Erfaringer fra reklamasjoner salg etter 2022
 • De ulike partenes oppfatninger og forståelse av opplysninger og konsekvens
 • Diskusjon

Underviser

Rolf Erling eidsvold
Rolf Erling Eidsvold

Rolf Erling Eidsvold har bakgrunn som Ingeniør, Bedriftsøkonom og Eiendomsrådgiver. De siste 30 årene har han jobbet med bygningsinspeksjoner, taksering og skadeforsikring. Han  har jobbet som fagsjef i Norsk Takst, og i NEAK med ansvar for opplæring og etterutdanning av takstingeniører i Norge.

Har du spørsmål?

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK

Historiske endringer i TEK er et kurs som gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene.

 • Dato: 8. mai
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Historiske endringer i TEK

Hva lærer du?

Historiske endringer i TEK er et kurs via webinar som går over en halv dag. Kurset gir deg en innføring i viktige lover og forskrifter gjennom tidene. Dette gjelder forskrifter knyttet til ulike bygningsdeler, og også brannforebygging. Vi ser også på TEK 17.

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar Hellstrand

Har du spørsmål?

Hvordan vurdere el.anlegg

Hvordan vurdere el.anlegg

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan oppdage feil på el.anlegg på befaring.

 • Dato: 9. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Per Iver Strand
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Lyspære illustrerer el-taksering

I dette kurset vil vi få se eksempler på avvik som el-takstmenn avdekker på tilstandsvurderinger og reklamasjoner. I tillegg vil det blir forevist mange eksempler på enkle avvik som kan avdekkes på en visuell kontroll.

Kurset omfatter kravet til el-dokumentasjon, når den skal utarbeides, hva den skal inneholde og konsekvensen av at denne mangler. Det blir også redegjort kort om hvordan elektroregelverket er bygd opp og hva som er forskjellen på krav i forskrift og norm.

Du vil få en nærmere presentasjon av ulike el-kontroller, slik at deltagerne skal få kjennskap til hva som finnes i markedet, og hva som er forskjellen på en offentlig kontroll og en privat kontroll.

Her er en oppsummert liste med hva du vil lære på dette kurset:

 • Grensen mellom regelverkene for bygningssakkyndig og el-takstingeniøren.
 • Hva kan el-takstingeniøren gjøre, som en bygningssakkyndig ikke kan gjøre?
 • Hva kan og skal bygningssakkyndig gjøre, og hvordan skal han gjøre det?
 • Vanlige feil og mangler, eksempler fra virkeligheten, hvordan gjøre det riktig?
 • Hvordan skal det dokumenteres?

Har du noen spørsmål?

Ansvarssaker som rettes mot takstingeniør

Ansvarssaker som rettes mot takstingeniør

Dette kurset passer for deg som ønsker et innblikk i forskjellige saker som blitt rettet mot takstingeniører.

 • Dato: 12. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
reklamasjonsrapport

Hva lærer du?

I dette kurset får du presentert eksempler på krav som er rettet mot takstingeniører/takstmenn og rettslige vurderinger av disse kravene.

Vidar Aarnes Arealmåling

Underviser

Underviser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Arealmåling

Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette webinaret lærer du om den nye standarden for arealmåling. Kurset avsluttes med en obligatorisk kunnskapstest på vår digitale læringsportal, Moodle.

 • Dato: 16. januar
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Underviser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. I standarden er ord og uttrykk tydeliggjort for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret. På denne måten samler den hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. For det første kan standarden brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning. For det andre kan den brukes i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Undervisere

Vidar Aarnes og Helge Jensen underviser på dette kurset. Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Han arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har også deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget. Helge Jensen er utdannet tømrermester og har jobbet som takstingeniør fra 1989. Han er har bidratt aktivt med å utvikle boligsalgsrapporten og er i arealkomiteen og Standard Norge.

Takstnytt om arealmåling

I denne videosendingen har adm. direktør Daniel Helgesen i Norsk takst fått med seg Aarnes og Jensen i studio for å snakke om de viktigste endringene, Norsk taksts rolle i komitearbeidet og hva som kommer til å skje fremover.

Har du spørsmål?

Oppdateringskurs BVN

Oppdateringskurs BVN

Ønsker du å oppdatere deg på byggebransjens våtromsnorm? Da er dette kurset noe for deg.

 • Dato: 30. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Arne Hansen
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Oppdateringskurs BVN

Vilkår for å delta på oppdateringskurs BVN:

 • Du må ha gjennomført våtromskurs grunnmodul og modul C for takstingeniører.
 • Du må ha tilgang til byggebransjens våtromsnorm.

Hva lærer du på kurset?

Er det lenge siden du gjennomførte kurs i grunnmodul og modul C for takstingeniører? På dette kurset får du frisket opp den kunnskapen du har slik at du blir oppdatert på endringer og tilføyelser. Du vil lære om:

 • nye BVN (byggebransjens våtromsnorm)
 • reviderte lover, ny forskrift og norske standarder
 • konsekvenser for takstingeniørens vurderinger
 • de vanligste feilene i byggesak og utførelse
Arne Hansen Oppdateringskurs våtrom

Underviser på kurset

Arne Hansen, som driver Vinger Takst og Byggvurdering AS (VTB) i Kongsvinger, har lommene fulle av erfaring. I tillegg til å undervise ved NEAK jobber han sentralt i Fagrådet for våtrom (FFV) med utarbeidelsen av byggebransjens våtromsnorm.

Har du spørsmål?