Skjønn

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn. Det blir også en praktisk gjennomgang av case med skjønnsrapport.

 • Dato: 21. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Ottar Skare og Henning Simonsen
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
takstingeniør tenker

Hva lærer du?

Kurset gir deg innsikt i takstingeniørens rolle, vilkår, skjønnsformer, skjønnsetting, protokoll og spørsmål knyttet til skjønn. Vi ser på rolle, habilitet, sakkyndighet, begreper og praktisk arbeid med skjønn. Foreleserne vil vise eksempler fra virkeligheten og det vil bli satt av tid for å svare på spørsmål fra deg som deltar.

Forelesere på dette kurset er takstingeniør og tidligere President i Norsk takst Ottar Skare og Henning Simonsen ved Norsk Naturskadepool. Bildet viser Ottar Skare.

Ottar Skare

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor du skal foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

 • Dato: 2. februar 2023
 • Varighet: 10.00-13.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Takstingeniør skriver reklamasjonsrapport

Hva lærer du?

 • Beskrive avvik
 • Årsak
 • Tiltak 
 • Påregnlighet
 • Utbedringskostnader
 • Bilder av skade (avvik)
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

Grunnleggende juss ved taksering av landbruks-eiendommer

På dette kurset får du en gjennomgang av grunnleggende juss ved taksering av konsesjonspliktig eiendom. 

 • Dato: 8. mars
 • Varighet: 09.00 – 12.00
 • Foreleser: Rolf Langeland
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
landbrukseiendom skal takseres

Hva lærer du?

Dette kurset passer for alle som takserer innen landbruk og har landbrukssertifikat. Du vil lære mer om sentrale punkter i Konsesjons-, odels og jordlov.

Foreleser er Rolf Langeland, Langeland Landbrukstakst og rådgivning AS.  

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

TEK17 og SAK

TEK17 og SAK

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften!

 • Dato: 14. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Terninger med forskrift symboler

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Byggelånsoppfølging med skjematur

Byggelånsoppfølging med skjematur

I Norsk takst er det lagt til grunn at de som skal gjennomføre byggelånskontroll, skal være sertifisert innen Verdi Bolig. Du som er sertifisert innen Verdi Bolig får tilgang til skjematuret for byggelånskontroll etter gjennomført opplæring og bestått kunnskapstest. 

 • Dato: 9. mai
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Stein Oddvar Hanto
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift
Meld deg på
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

Byggelånskontroller omfatter blant annet verditakster og forhåndstakster som er en del av Verdi Bolig sertifikatet. Det er også et krav fra Tryg forsikring at den som skal gjennomføre byggelånskontroll, har sertifikatet Verdi Bolig, for at den kollektive forsikringen skal være gyldig. Byggherrer og långivere trenger faglig kompetente ressurser til å sikre et økonomisk trygt fundament for utbetalinger ved deres byggelån i byggefasen fram til overtakelse. Dette kurset gir deg kunnskap om hele prosessen ved takstproduktet byggelånsoppfølging/byggelånskontroll. Praktisk gjennomgang av skjematur. 

 • Hva er en byggelånsoppfølging 
 • Hvorfor byggelånsoppfølging 
 • Entrepriseformer og kontrakter 
 • Hvordan gjennomføres en byggelånsoppfølging 
 • Viktige dokumenter å innhente/vurdere 
 • Byggebudsjett 
 • Byggelånskontrollørens ansvar – Oppdragsavtale 
 • Gjennomgang av skjematur for byggelånskontroll i Webtakst 
 • Spørsmål underveis og etter kurset 

Foreleser

Takstingeniør Stein Oddvar Hanto har bakgrunn som Byggmester og daglig leder i egne bedrifter siden 1978. Lærer på videregående skole i tømrerfaget. Takstingeniør siden 2010. Takstutdanning hos NITO Takst, Norges Eiendomsakademi (NEAK), Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet. Prosjektleder for utvikling av tjenesten Byggelånskontroll i Norsk takst. 

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 18. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Takstingeniør Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Fuktig speil på baderom

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter: Plan for

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 20. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
Prosjektleder med modell av bygning

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter

Kurset gir deg en oversikt over bygg- og entrepriseretten i et nøtteskall.

 • Dato: 20. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
entreprisekontrakter på bordet

Hva lærer du?

Vi tar utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. På kurset ser vi på enkelte spesielle fenomener/begreper som opsjonsavtaler, intensjonsavtaler og Due Dilligence. Avslutningsvis får du en oversikt over forbrukerentreprise med næringsdrivende entreprenør.  Vi oppfordrer deg til å skaffe deg en kopi av standardkontrakten NS 8405 før kurset starter. Denne kan kjøpes som nedlastbart dokument.

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?