Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapport med fokus på bygningsfysikk

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor du skal foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

 • Dato: 5. desember
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 10.00-13.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Takstingeniør skriver reklamasjonsrapport

Hva lærer du?

 • Beskrive avvik
 • Årsak
 • Tiltak 
 • Påregnlighet
 • Utbedringskostnader
 • Bilder av skade (avvik)
Foreleser Vidar hellstrand

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Vedlikeholdsvurdering ved utløp av leiekontrakter

Vedlikeholdsvurdering ved utløp av leiekontrakter

Dette kurset gir deg kunnskap om de utfordringene man møter i forbindelse med tilbakelevering av lokaler.

 • Dato: 7.mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Forelesere: Nils-Erik Christiansen og Jacob Solheim
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
vedlikeholdsvurdering

Hva lærer du?

Tilbakelevering av lokaler er ofte en kilde til konflikt mellom utleier og leietaker. Vi ser på grensesnittet mellom juss og tekniske vurderinger. Dette kurset gir deg kunnskap om de utfordringene man møter i forbindelse med tilbakelevering av lokaler. Du får dypere innsikt i vurdering av hvordan avtaler håndteres forut for overtakelse, i leieperioden og ved tilbakelevering. Videre får du en forståelse av grensesnittet mellom utleiers ansvar og leietakers ansvar. Vi ser på krav til dokumentasjon og spørsmålet om hva som bør utskiftes eller reparere Kurset retter seg primært mot takstingeniører som takserer næringseiendom, men også eiendomsforvaltere og andre som retter seg mot leietakere og utleiere. 

Forelesere

Nils-Erik Christiansen er partner i BER. Han arbeider med full byggeteknisk rådgivning i forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av næringseiendom. Jacob Solheim har bred erfaring når det gjelder bolig- og næringseiendom, herunder eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, entrepriserett, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. I tillegg arbeider han med kontraktsrett og generell forretningsjuss. 

Har du spørsmål?

Overtakelsesforretning

Overtakelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 23. april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
gruppe med mennesker på et kontor

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll av lufttetthet og våtrom

Uavhengig kontroll er et eget ansvarsområde definert i SAK10. Dersom din virksomhet skal gjennomføre uavhengig kontroller må den erklære ansvar over for byggesaksmyndighetene. På dette kurset vil du lære hvordan et kvalitetssikringssystem kan tilpasses din virksomhet. Vi ser nærmere på krav, uavhengighet og hva som skal kontrolleres.

 • Dato: 17.april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Finn Stedjan
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

For å kunne erklære ansvar må virksomheten ha et kvalitetssikringssystem (KS-system) som tilfredsstiller kravene i SAK10 kap.10. Det må dokumenteres at tilstrekkelige kvalifikasjoner innehas i virksomheten. Kurset er basert på en programvare hvor en mal til et KS-system ligger i bunnen og som , med enkle grep, kan tilpasses din virksomhet. Vi vil i tillegg også se på ulike tema knyttet til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll:

 • når er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll
 • når kan kommunen pålegge uavhengig kontroll
 • uavhengighet
 • hva skal kontrolleres
 • at utførende har et kvalitetssystem
 • at prosjekteringsdokumentasjonen er tilstrekkelig
 • at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsdokumentene
 • at trykkprøving er utført korrekt og innenfor kravet
 • at materialbruken dokumenteres, bla. samsvar i bruk
 • kontrolldokumenter

Vi gjennomgår praktiske eksempler og tillegg for tiltaksklasse 2 på kurset.

Foreleser på dette kurset er Takstingeniør Finn Stedjan. Han har over 25 års samlet erfaring fra nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, prosjektering, taksering og kontroll av utførelse. Stedjan er sertifisert og godkjent takstingeniør gjennom Norsk Takst.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

TEK17 og SAK10

TEK17 og SAK10

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften! Kurset passer for prosjektledere, anleggsledere, byggmestere, takstingeniører og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

 • Dato: 5. mars
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne jobber på ipad

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Grenseganger mellom forskrift, Avhendingsloven og NS 3600

Grenseganger mellom forskrift, Avhendingsloven og NS 3600

Foreleser Svein Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og professor emeritus ved NTNU/HiØ.

 • Dato: 16.april
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Svein Bjørberg
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
grenseganger
Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår foreleser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?

Utfordringer knyttet til sluk

Utfordringer knyttet til sluk

I dette kurset lærer du om Forskrift til avhendingsloven (FTA) og NS3600;2018 – kontroll vanntetting sluk og fall på gulv. Sluk og vanntetting mot sluk, hva skal du se etter for å gjøre en vurdering av TG.

 • Dato: 7.februar
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Vidar Hellstrand
 • Pris: Kr. 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
kontroll av sluk

Få med deg et nyttig webinar med daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV) Vidar Hellstrand. Våtrom har vært Vidar Hellstrands hverdag i mange år. Han startet sin karriere med å etablere et våtromsmiljø i Technoconsult, som i dag er en del av Norconsult, før han gikk over til Sintef Byggforsk. I Obos Prosjekt har Hellstrand jobbet med våtrom både i nybygg og innen rehab. 

Har du spørsmål?

Brannsikkerhet – Hvorfor gjøres det så mange grove feil?

Brannsikkerhet – Hvorfor gjøres det så mange grove feil?

Brannsikkerhet er en viktig faktor for å beskytte liv, men også sentrale verdier. I dette kurset lærer du om hva lovverket krever med tanke på brannsikkerhet. Du vil også få et innblikk i hvilke branntekniske tiltak som dere kan se etter på befaring.

 • Dato: 23. januar
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Gjennomføring: Webinar
 • Foreleser: Jonas Segtnan Berg
 • Pris: Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
brannsikkerhet

På dette webinaret får du viktig faglig påfyll av Jonas Segtnan Berg som er Senioringeniør, M.Sc. brannsikkerhet i Firesafe. Han vil undervise i branntekniske tiltak, vanlige feil og hva som man kan se etter på befaring. Du får også innsikt i brann som problem, brannsikkerhet og analysemetoder for risiko. Kurset vil også inneholde informasjon om branntekniske krav i forskriften TEK17.

Har du spørsmål?