Inneklima, asbest og radon i bygninger

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser, vurdering og kostnadsberegninger. 

Du får tilgang til foredragene samt spesiallagede faktablad om de aktuelle problemstillingene. 

 • Dato: 14. juni
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Marianne Kjølseth, Åsmund Andersen, Anne Tine Ødegård, Johan Mattsson
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Inneklima

En takstingeniør kan og bør ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne undersøke og vurdere de mest sentrale inneklimafaktorene. Undervisningen tar for seg undersøkelsesmetoder og vurdering i henhold til grenseverdier av blant annet temperatur, relativ luftfuktighet, ventilasjon, svevestøv og muggsopp. I tillegg blir tiltak og kostnadsvurderinger diskutert. 

Asbest

Selv om asbest ble forbudt brukt 1985, er det mange bygninger som har asbestholdige materialer. Asbestholdige materialer ble ikke fjernet da videre bruk ble forbudt. Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide ved oppussing og rehabilitering, kan dette føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader. Kurset gir en grunnleggende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan man undersøker dem. 

Radon

Radon er en luktfri, radioaktiv, kreftfremkallende gass som er naturlig forekommende i grunnen. I mange eldre bygninger kan radongass sige inn via utettheter i gulv og grunnmur, men selv moderne bygninger med radonsperre kan ha utettheter på grunn av mangelfull utførelse og dermed uakseptable radonnivåer innendørs. Fordi både årsaken til innsig av radon og aktuelle tiltak for å håndtere et radonproblem er bygningsrelatert, er det naturlig at takstmenn har en grunnleggende kompetanse i undersøkelse og vurdering av radon. 

Forelesere

Marianne Kjølseth, fagansvarlig asbest. Inngående kunnskap om både regelverk, prøvetaking, analyser og sanering. 

Åsmund Andersen. Ansvarlig for elektronmikroskopianalyser. God kunnskap om asbestholdige materialer og prøvetaking 

Anne Tine Ødegård. Fagansvarlig radon. Omfattende kunnskap om både regelverk, målemetoder og vurdering av tiltak. 

Johan Mattsson, dr.philos. og fagsjef i Mycoteam med 35 års erfaring av inneklimaundersøkelser. 

Har du spørsmål?

Overtagelsesforretning

Overtagelsesforretning

Entreprenører innkaller til overtakelsesforretning når bygget er klart. Som fagperson/ takstingeniør skal du ha inngående kunnskap om lov og forskriftskrav. Du skal tolke kontrakt som beskriver hvilke kvalitative og kvantitative krav som ligger til grunn for det spesifikke bygg. Kurset gir deg oversikten du trenger for slike oppdrag.

 • Dato: 20. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifisert i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
gruppe med mennesker på et kontor

Hva lærer du?

 • Toleranser etter NS 3420,
  • Plan- og retningstoleranser
  • Malerarbeid
  • Flislegging
  • Tømrer
 • TEK17
  • Krav til våtrom, inkl fall
  • Grunnleggende krav rømningsveier
  • Krav til personsikkerhetsglass
  • Krav til FDV-dokumenter
 • Bustadoppføringslova
  • Tilbakehold
  • Dagmulkt
  • Overtakelse
  • Reklamasjonsfrister
  • Bankgaranti
 • Eierseksjonsloven
  • Seksjonering
  • Tilleggsareal i bygning
  • Tilleggsareal i grunn
 • Praktisk gjennomføring
  • Innkalling
  • Type utstyr
  • Protokoll
  • 1-års befaring 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

TEK17 og SAK

TEK17 og SAK

Få med deg dette høyaktuelle kurset i byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften! Kurset passer for prosjektledere, anleggsledere, byggmestere, takstingeniører og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift.

 • Dato: 14. mars
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Bygningsingeniør Vidar Aarnes
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne jobber på ipad

Hva lærer du?

Byggeteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning – Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Byggesaksforskriften (SAK 10) med veiledning – Forskrift om byggesak som utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. 

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du gjennomfører dette kurset via webinar. Forelesningen følger du live på nett, og du kan stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Hva er el-takst?

Hva er el-takst?

På dette kurset får du en gjennomgang av hva el-takst er. Dyktige foredragsholdere med breddekunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom de ulike aspekter man kan møte på ved el-taksering. Kurset passer for deg som utarbeider tilstandsrapporter eller arbeider med reklamasjoner og annen elektro-problematikk.

 • Dato: 25. oktober
 • Varighet: 09.00 – 13.00
 • Foreleser: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
 • Pris: Kr. 3700
 • Sertifiserte i Norsk takst: : Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Lyspære illustrerer el-taksering

Hva lærer du?

Dette kurset handler om de vurderingene du som takstingeniør skal gjøre av el-anlegg i boliger. Kurset er utarbeidet for at du skal kunne utarbeide tilstandsrapporter i tråd med ny avhendingslov. Vi vil vise hvordan et tverrfaglig samarbeid mellom bygg-takstingeniører og el-takstingeniører kan gi færre feilvurderinger og redusere risikoen for erstatningansvar. Det er ikke alle installasjoner du har forutsetning for å kunne vurdere tilstand eller kvaliteter på. Du får informasjon om prosesser ved reklamasjonssaker. Samspillet mellom takstingeniører og advokater/jurister er sentralt skulle man komme i ansvar for vurderinger som er gjort.

Vi vil se nærmere på følgende;

 • Hva en el-takstingeniør jobber med innenfor elektrorelatert taksering
 • Forskjeller på el-kontroll (DLE-kontroll, Hafslundkontroll, NEK-kontroll, forenklet og utvidet kontroll, el-takst).
 • Ny norm innenfor elektro: spesielt tilpasset avhending.
 • Hva er FEL, FEK, NEK 399, NEK 400, NEK-kontroll (405-serien)?
 • Hva skal takstingeniøren vurdere uten å ha nødvendige elektro-kunnskaper?
 • Hvilke konsekvenser kan feil vurderinger gi etter ny avhendingslov?
 • Hvilket ansvar påtar takstingeniøren seg for el-anlegget i en bolig ved utarbeidelse av tilstandsrapport?
 • Erfaringer med ny avhendingslov: tallmateriale fra forsikringsselskapene
 • Når bør en bygg-takstingeniør kontakte en el-takstingeniør?
 • Fallgruver for en takstingeniør
 • Profesjonsansvar og nye momenter ved ny avhendingslov.
 • Forskrift til ny avhendingslov: § 2-18 elektro: mange aspekter, eksempler, utfordringer med forskriften opp mot IVIT.
 • Erfaringsutveksling på egne saker: koblinger mellom el-takstingeniør, bygg-takstingeniør og det juridiske.

Forelesere på dette kurset er Advokat Ketil Krohn Venås, Takstingeniør Magnus Hem og Eltakstmann/elektroinstallatør Per Iver Strand.

Forelesere eltaksering

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Hus og helse

Hus og helse

På dette kurset vil du lære mer om hvordan bygningsutformingen og materialvalg påvirker brukernes helse og komfort. Kurset passer for takstingiører, prosjekterende, byggherrer, og prosjektledere.

 • Dato: 2. mai
 • Varighet: 09.00 -14.00
 • Foreleser: Sigurd Hoelsbrekken
 • Pris: Kr. 3700
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
familie på vei inn i hus

Hva lærer du?

På dette kurset vil du lære mer om hvordan bygningsutformingen og materialvalg påvirker brukernes helse og komfort. Kurset passer for takstingeiører, prosjekterende, byggherrer, og prosjektledere.

Sigurd Hoelsbrekken foreleser

Foreleser Sigurd Hoelsbrekken er sivilingeniør med solid kunnskap innen plan- og bygningslovgivning. Han har allsidig erfaring fra rådgivning, veiledning, saksbehandling, sakkyndig, fagdommer og undervisning og sensoroppdrag.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Tomtefeste

Tomtefeste

Dette kurset gir deg en oversikt over det viktigste du bør kjenne til i tomtefesteloven. Du lærer de mest sentrale emner i loven å kjenne.

 • Dato: 6. mars
 • Varighet: 10.00-16.00
 • Foreleser: Advokat Kjetil Garder
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
arbeidsbord med dokumenter om tomtefeste

Hva lærer du?

 • Lovvendringer
 • Tomtefeste i et nøtteskall
 • Husmannsordningen
 • Festetid
 • Landbruksunntaket
 • Næringsfeste
 • Historikk
 • Lovvendringer på gang
 • Eksempler

Foreleser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Grenser mellom bolig og landbruk

Grenser mellom bolig og landbruk

Dette kurset passer for deg med sertifikat i taksering av bolig eller næringseiendom og som i tillegg ønsker å taksere enkelte landbrukseiendommer.

 • Dato: 27. april
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Jone Serigstad og Asbjørn Haugedal
 • Pris: Kr 5490,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår ikke i årlig etterutdanningsavgift, men er godkjent som 10 etterutd.timer.
landbrukseiendom

Hva lærer du?

I dette kurset vil du lære om grenser mellom bolig og landbruk og krav ved taksering av eiendom i LNF/LNFR-område. Enkelte eiendommer (uten landbruksproduksjon) kan takseres av takstingeniører med sertifisering i bolig eller næringseiendom. Dette blir mulig gjennom å ta dette kurset og gjennom å sørge for medsignatur, kontroll og veiledning fra takstingeniør med sertifikat i taksering av landbrukseiendom. Du vil få en grundig oversikt over hvilke grunnregler som gjelder for landbrukseiendommer som:

 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk med samlet areal under 100 Daa og/eller under 35 Daa full/overflatedyrket jord (under konsesjonsgrensen).
 • Bebygde eiendommer i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk over 100 Daa hvorav det maksimalt er 35 Daa full/overflatedyrket jord.
 • Ubebygde eiendommer over 2 Daa i LNF/LNFR eller område regulert til landbruk (over konsesjonsgrensen).

Vi ser nærmere på

 • Hva er en driftsenhet
 • Konsesjonslov
 • Odelslov
 • Ulike rundskriv
 • Prinsipper for verdsettelse

Hvilke regler gjelder?

Overordnet gjelder følgende regler for å kunne taksere disse eiendommene:

 • Gjennomføring av kurs om grensegangen mellom bolig og landbruk
 • Bestått kunnskapstest
 • Rapporter skal kontrolleres og medsigneres av takstingeniør med sertifikat i landbrukseiendom
 • Grenseganger for størrelse og konsesjon må følges

*reglene gjelder kun for takstingeniører sertifisert for verditaksering av bolig og/eller næringseiendom.

Kurset er ikke et tradisjonelt etterutdanningskurs og inngår dermed ikke i den årlig etterutdanningsavgiften. Kurset gjennomføres med en kunnskapstest, som gir tilleggsegenskaper på verdi bolig- eller næringssertifikatet dersom den bestås. 

Kurset godskrives med 10 kurstimer i Norsk taksts etterutdanningsordning, men beregnes ikke i de maksimalt 50 årlige kurstimene som inngår.

Forelesere på dette kurset er Jone Serigstad fra Jærtakst og Asbjørn Haugedal fra Takst og Tilstand. Jone har drevet med taksering i 25 år og har alle sertifikater i Norsk Takst. Landbrukstaksering og taksering av næringseiendom har Jone holdt på med siden 2006. Asbjørn har drevet med landbrukstaksering siden 1994. Han takserer også innenfor verdi, tilstandsanalyse, skjønn og skade.

Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. 

Har du spørsmål?

Praktisk gjennomgang av IVIT tilstandsrapport (for nye brukere)

Praktisk gjennomgang av IVIT tilstandsrapport (for nye brukere)

Er du en relativt ny bruker av takseringsverktøyet IVIT tilstandsrapport? På dette kurset får du oversikten over endringene som er gjort etter ny lovgivning. Du lærer om praktisk bruk av IVIT tilstandsrapport.

 • Dato: 2. juni
 • Varighet: 09.00-12.00
 • Foreleser: Frode Mauren
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
skriver på laptop

Praktisk bruk av forskriften i Avhendingslova

 • formålet med forskriften
 • formidling av resultatene til den bygningskyndiges observasjoner og undersøkelser
 • hvordan undersøkelsene skal skje og resultatet av dem, samt anslag på utbedringskostnader
 • lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gjennomgang av tilstandsrapporten

 • opprette nytt oppdrag i IVIT
 • opprette ny tilstandsrapport i IVIT
 • struktur på rapport
 • gjennomgang av konstruksjoner med særlig vekt på:
  • oppbygging og funksjonalitet med bruk av standardiserte/automatiske
   • drop-down menyer
   • sjekkpunkter
   • beskrivelse
   • avvik
   • tiltak
   • kostnadsestimat på tiltak
   • TG
   • Fraser
 • tilvalg/bortvalg 
 • markedsverdi i tilstandsrapporter
 • befarings App

Bakgrunnskrav

 • deltakelse på kurs forutsetter at du har satt deg inn i IVIT generelt

Har du spørsmål?