Rapportskriving

Rapportskriving

Skriver du takstrapporter som skal hjelpe boligkjøpere med å ta gode avgjørelser? Rapporter som du er avhengig av at når gjennom, fordi leseren skal forstå noe viktig? I så fall er dette nettkurset noe for deg. Enten du er takstingeniør eller rådgiver, vil godt språk gi deg et fortrinn. Dette nettkurset gir deg en innføring i hvordan du kan gjøre tekstene dine forståelig for alle. Det er Cand. philol. og språkekspert Aarge Rognsaa som tar deg gjennom nettkurset i egen animert person.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • Underviser: cand.philol Aage Rognsaa
 • Pris: Kr 5430,-
 • Pris sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 10
Video fra NEAK

Hva lærer du?

Nettkurset ser nærmere på hva klarspråk er og hvem du skriver for. Hvordan kan du skape god orden og oversikt når du skriver? Du skal gjennom fem digitale leksjoner med 10 videoer og interaktive oppgaver. Hver leksjon tar for seg ett konkret tema. Nettkurset avsluttes med en interaktiv flervalgsoppgave. To viktige ressurser hører med. Dette er en skriveveileder for klarspråk og to mønsterrapporter.

Aage Rognsaa

Underviser er Cand. philol., språkkonsulent og tidligere førstelektor Aage Rognsaa. Rognsaa har bistått Norsk takst som språkvasker for frasebanken i boligsalgsrapporten. Som kursholder har han vært engsjert for NEAK, Norsk takst og tidligere NITO takst siden 2010. Han står også bak en språkveileder som benyttes av sertifiserte medlemmer i Norsk takst

Har du spørsmål?

Naturskade oppfriskningskurs

Naturskade oppfriskningskurs

Dette nettkurset er utarbeidet for deg som er godkjent takstkonsulent på naturskader. Når du har bestått dette kurset, vil du bli sertifisert for fem nye år.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • I samarbeid med: Finans Norge, Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Dekkes av den årlige etterutdanningsavgiften*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 5
flom i Norge

Hva lærer du?

 • Kort repetisjon av ordningen
 • Mønstertaksten
 • Gjennomgang av takstmal
 • Gjennomgang av krav til utfylling
 • Hva er naturskade
 • Hovedårsakslæren
 • Skred
 • Storm
 • Flom
 • Spesielle skadetemaer
 • Redning og sikring
Henning Simonsen og Synnøve Bjerved Folkjord

Henning Simonsen jobber som Seniorrådgiver i Finans Norge Forsikringsdrift, og Synnøve Bjerved Folkjord jobber som Fagsjef Bygning i Finans Norge. De underviser begge i dette nettkurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Du får tre forsøk på en avsluttende test, og du kan da hente ut kursbeviset når denne er gjennomført på vår e-læringsportal Moodle. Dersom du ikke består kurset kan du melde deg på ny Naturskadeopplæring.

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Du får tre forsøk på en avsluttende test, og du kan da hente ut kursbeviset når denne er gjennomført på vår e-læringsportal Moodle. Dersom du gjennomfører oppdateringskurset og stryker på testen tre ganger må du ta ny naturskadeopplæring for takstkonsulenter.

Har du spørsmål?

European Valuation Standards

European Valuation Standards

Dette nettkurset gir deg en god innføring i den ledende europeiske standarden for takseringsarbeid.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • Underviser: Erik. H. Larsen, Sivilingeniør
 • Pris: Kr 5430,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 10

Hva lærer du?

Du vil få innsikt i takseringsstandarden utarbeidet av TEGOVA (The European Group of Valuers Assosiations). TEGOVA er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner innenfor takseringsbransjen. Medlemmene er bransjeorganisasjoner fra forskjellige europeiske land som har takstmenn, takstingeniører og bygningssakkyndige i sin medlemsmasse. Norsk takst har vært medlem i mange år.

Faglig innhold

Etter gjennomført nettkurs skal du ha ulike kunnskaper om den Europeiske standarden. Du skal:

 • kjenne til de internasjonale takstorganisasjonene
 • ha kunnskap om hvordan European Valuation Standard (EVS) er bygget opp
 • gjengi markedsverdi og andre verdigrunnlag
 • gjengi hva oppdragsbekreftelsen skal inneholde
 • identifisere sentrale punkter ved takstrapporten
 • kjenne til hvordan automatiserte takseringsmodeller fungerer
 • kunne finne frem i veiledninger og retningslinjer
 • kunne gjengi viktige etiske retningslinjer
 • kjenne til EU-lovgivning som berører taksering

Underviser i European Valuation Standards

Erik H. Larsen har vært engasjert i Norsk takst gjennom mange år, på opplæringssiden og som tillitsvalgt. Erik var president i Norsk takst, da kalt Norges Takseringsforbund, tidlig på 2000-tallet og har engasjert seg i det internasjonale arbeidet som TEGOVA har stått for.

Erik H Larsen

Hvilke muligheter får du?

Sammen med øvrige kvalifikasjoner og erfaring kan du som sertifisert takstingeniør i Norsk takst søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV) for boligtaksering eller Recognised European Valuer (REV) for taksering av næringseiendommer. Slike anerkjennelser gir et internasjonalt kvalitetsstempel. Oppdragsbestiller skal kunne være sikker på at den takstingeniøren som velges har nødvendig kompetanse, erfaring og kjennskap til oppdragstypen. Brukere i alle land i Europa skal kunne kjenne igjen grunnlaget for taksten, systematikken til takstingeniørens arbeid og rapporten til takstingeniøren.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du vil gjennomføre dette kurset ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Kursbeviset henter du selv ut når oppgavene er gjennomført og bestått på vår e-læringsportal.

Jeg gjennomførte nettkurset i EVS i dag. Jeg må si det var veldig bra satt opp. Slikt vil vi ha mer av!

Jon-Aage Bjørnholt

Har du spørsmål?

Sikkerhet ved fyringsanlegg

Sikkerhet ved fyringsanlegg

Boligeiere mangler i mange tilfeller kunnskap om hvordan de ivaretar brannsikkerheten. Dette kurset gir deg innsikt i hvilke de tiltak som kan forbedre brannsikkerheten betraktelig.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • Underviser: Ivar Bjerke, Norsk brannvernforening
 • Pris: Kr 5430,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 10
fyring i stuen

Hva lærer du?

Kurset passer for deg som har bruk for kunnskap om fyringsanlegg i forbindelse med rådgivning (boligomsetning, borettslag), rehabilitering eller byggeprosjekter.  Du trenger ingen forkunnskaper.

 • Introduksjon og litt historie
 • Lover og regler for fyringsanlegg og skorstein
 • Fyringsteknikk
 • Ventilasjon
 • Ulike typer skorstein
 • Teglskortein og eldre regelverk
 • Elementskorstein og eldre regelverk
 • Ildsteder og brannmurer
 • Milepæler og eldre regelverk for ildsteder
 • Vanlige feil og mangler på teglskorsteiner
 • Vanlige feil og mangler på elementskorsteiner
 • Vanlige feil og mangler på stålskorsteiner
 • Vanlige feil og mangler på ildsteder
 • Rehabilitering av skorsteiner

Hvordan gjennomføres kurset?

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Kursbeviset henter du selv ut når avsluttende quiz er gjennomført på vår e-læringsportal. Velkommen til nettkurs!

Har du spørsmål?