Tror nye arealregler vil gi mer klarhet

Tror nye arealregler vil gi mer klarhet

Norsk takst forbereder nå innfasingen av de nye arealreglene som blir gjeldende fra årsskiftet. Et langvarig komitearbeid er sluttført, med bred enighet på tvers av berørte bransjer og interesser.

Innholdet i den nye arealstandarden, NS 3940, er klart, og blir ventelig publisert i løpet av kort tid. Takstingeniørene Vidar Aarnes og Helge Jensen har representert Norsk takst i komitearbeidet, som er forankret i Standard Norge og har strukket seg over seks år. Målet har vært å lage et tydeligere regelverk, som gjør arealreglene mer forståelig for forbrukere, og samtidig ivaretar de profesjonelle aktørenes behov.

Foto. Takstingeniørene og komitemedlemmene Helge Jensen og Vidar Aarnes, og adm. direktør Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst

– Det har vært et omfattende prosjekt, der mange interesser skulle ivaretas og mange grupper har hatt synspunkter. Derfor er det gledelig at vi har nådd et resultat som vil være avklarende, også på områder som hittil har ført til uenighet og tvister, sier Aarnes.

Den nye standarden blir mer komplett enn tidligere, og får et eget boligtillegg som kan erstatte takstbransjens egne retningslinjer for arealmåling. Nå blir det ett dokument, som alle bransjeaktører skal bruke.

Uklarheter lukes vekk

– Det har eksistert ulike måleprinsipper, og en del arealer har vært vanskelig å definere, for eksempel fordi definisjonen kan avhenge av hvordan innredes og brukes.. Det har også vært forskjellige tolkninger knyttet til for eksempel måling av innglassede balkonger. Disse spørsmålene får nå sin endelige løsning.

Begrepene P-rom og S-rom, som har vist seg uklare og ofte konfliktskapende, utgår. Målingene vil i fremtiden være av bruksareal, men spesifisert gjennom ulike former av dette.

– For eksempel vil det for leiligheter oppgis innvendig bruksareal og eksternt bruksareal, som betegner fellesarealer tilhørende boenheten, som boder i kjeller eller på loft, sier Aarnes.

Slipper varierende tolkninger

De nye reglene innebærer ingen stor omveltning, men gir nyttige og praktiske avklaringer til fordel for alle parter, mener Helge Jensen. Han tror at også boligkundene ganske raskt vil bli fortrolige med endringene, og oppleve dem som nyttige.

– Vi vil i stor grad slippe de varierende tolkningene, for eksempel når det gjelder areal med lav takhøyde, eller arealstatusen for et Walk-in Closet, sier Jensen.

For sikker avklaring på krevende områder vil det vil ligge noen gode eksempler i standarden, opplyser han. Gjennom kursing og fagmateriell vil Norsk takst også selv lage en del illustrasjonseksempler.

– Så skal vi ikke legge skjul på at det fortsatt vil være vanskelig å måle vanskelige boliger, der for eksempel spesielle vinkler og buer eller nivåforskjeller på gulv skaper utfordringer. For takstingeniørene bør det være mulig å tilkjennegi dette, og beskrive forholdet, sier Helge Jensen.

Kursing og tilpasning

Nå er standarden vedtatt, og for boliger vil regelverket  ventelig tre i kraft fra 1. januar 2024. I mellomtiden vil det inntre en overgangsordning, med tilpasning til det nye regelverket.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre. 

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

 Viktigere enn noen gang

– Å velge riktig håndverkere er veldig viktig for å sikre kvalitet og verdiene som ligger i boligen din. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har derfor direkte innvirkning på boligsalget. 

Taksten på boligen kan også øke hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av seriøse fagfolk, sier Daniel Ø. Helgesen i bransjeorganisasjonen Norsk takst.  Et godt tips er at du lagrer dokumentasjonen på utførte arbeider i boligmappa.no, så kan du enkelt hente frem dokumentasjonen senere. Mange seriøse håndverkere bruker allerede Boligmappa, og tjenesten er dessuten kostnadsfri for forbrukere.

Fordeler for alle

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

  • du får jobben skikkelig gjort
  • du sikrer deg reklamasjonsrett
  • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
  • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
  • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
  • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
  • du unngår medansvar for skatter og avgifter
  • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet 

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør. 

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, takstbransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa