Vil ha tydeligere rammer for energieffektivisering

Vil ha tydeligere rammer for energieffektivisering

Det er bra at vi har fått en handlingsplan for energieffektivisering, men den er ikke tydelig nok, mener bransjeorganisasjonen Norsk takst.

5. oktober ble regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi lagt frem. Byggsektoren vies bred plass i planen, og det listes opp en rekke tiltak for å få energibruken ned i næringsbygg og boliger.

– Det er mange gode momenter som løftes frem, men tiltakene er ikke tilstrekkelig konkrete og forpliktende, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Han mener planen bør styrkes, særlig når det gjelder konkrete mål, virkemidler og finansiering. Samtidig peker han på behovet for at alle boligtyper gis tilstrekkelig oppmerksomhet.

Flest småhus i Norge

– Det er viktig at ikke småhus blir oversett. De utgjør en betydelig del av boligmassen i Norge, og det er derfor avgjørende at de inkluderes i nasjonale tiltak for en mer bærekraftig fremtid, sier Helgesen.

Han peker på at småhusene utgjør flertallet av boliger i Norge, og at temaet energieffektivisering er like aktuelt for disse som for flerbolighus, sameier og borettslag.

– Generelt er det viktig at boligeiere får så konkrete mål som mulig å forholde seg til, og at målene følges opp med støtteordninger og konkrete og praktiske råd om hva som bør og må gjøres i tiden fremover. Skal arbeidet med energieffektivisering også nå ut til småhuseierne er dessverre Enovas ekstrabevilgning på 180 millioner langt fra nok til å utgjøre en reell forskjell, sier Helgesen.

Behov for rådgivning

Gjennomføringen av nødvendige endringer vil kreve både tid, penger og et effektivt virkemiddelapparat. Det vil også bli et økende behov for gode og individuelt tilpassede råd, påpeker Helgesen.

I den fasen vi går inn i, må forbrukerne kunne støtte seg på uavhengige og kompetente energirådgivere, mener han.

– Enova sender positive signaler om kursing av energirådgivere mot forbrukermarkedet, men det bør samtidig følge med klare krav til kompetanse og uavhengighet.  I takstbransjen forbereder vi oss på å kunne stå klare til å dekke dette behovet, både for forbrukere og profesjonelle aktører i byggsektoren.

Kontakt: Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst, +47 952 43 809, daniel@norsktakst.no