Venter strengere krav til energisparing

Venter strengere krav til energisparing

EU-krav til energisparing i bygg kan få store konsekvenser også her i landet. Temaet er sentralt for den europeiske takstorganisasjonen TEGOVA.

I EU pågår det nå forhandlinger om utformingen av et nytt direktiv for bygningsenergi. Etter alt å dømme vil det komme strenge krav, som trolig også Norge vil implementere.

Saken stod høyt på dagsordenen da den europeiske takstorganisasjonen TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i slutten av oktober var samlet til høstmøte i Athen.

The European Group of Valuers’ Associations (TEGOVA) representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70.000 takstmenn i 34 land.

Norsk takst er, som eneste nordiske medlem, akkreditert for utsteding av godkjenningene TRV (TEGOVA Residential Valuer) og REV (Recognised European Valuer), som er de fremste godkjenningene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå. 

Homepage | TEGOVA

– Reglene vil få stor betydning for vår bransje. Behovet for innsikt og rådgivning blir betydelig, ikke minst når det gjelder hvilke tiltak som vil ha best lønnsomhet og effekt, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Naturlig med rådgiverrolle

Han ser det som naturlig at takstbransjen tar på seg denne rådgiverrollen, både overfor forbrukere, profesjonelle aktører og myndighetene.

Det antas at de nye reglene vil omfatte et krav om renovering for energieffektivisering innen 2030 for bygninger med dårligst tilstand på dette området, og innen 2033 for gruppen nest dårligst. Videre blir energimerkingen trolig endret og samkjørt i hele Europa, med A for nullutslippsbygg og G for dårligste standard.

– Det legges opp til at alle nye bygg skal ha nullutslipp fra 2030, og at alle bygninger skal holde denne standarden innen 2050, så dette er både ambisiøst og forpliktende, sier Helgesen.

Landene skal ha en egen plan for renovering og oppgradering av bygningsmassen, og det vil kunne pålegges forpliktelser på blant annet kjøpere av bruktboliger. Hvert land skal dessuten ha gode tilskudds- og støtteordninger for å nå målene.

Viktig bransjeforum

TEGOVA representerer 63 nasjonale takstorganisasjoner og 70.000 takstmenn i 34 land. Som medlem er Norsk takst akkreditert for utsteding av godkjenningene TRV (TEGOVA Residential Valuer) og REV (Recognised European Valuer), som er de fremste standardene for verdivurdering av bolig- og næringseiendom på europeisk nivå.

På høstmøtet deltok Helgesen sammen med advokat Camilla Brekke i Norsk takst. I tillegg til det kommende direktivet for bygningsenergi, ble viktigheten av taksering av krigsskadene i Ukraina samt den nye standarden for taksering av anlegg og maskiner drøftet.

– Også denne standarden, som betegnes PME (Plant, Machinery and Equipment) har fokus på energieffektivisering og bærekraft, og gir i noen grad føringer for hvordan dette skal tas hensyn til ved taksering av anlegg, maskiner og fast eiendom.

PME vil ha betydning for takstingeniører med sertifikater for næring, landbruk og skade, og blir særlig viktig for de som jobber med teknologi- og spesialområder, påpeker Helgesen.

Nettkurs i rapportskriving - NEAK

Nettkurs i rapportskriving