Skjerpet bevissthet blant boligselgerne

De nye reglene for boligomsetning har gjort selgerne mer ansvarsbevisste enn tidligere, ifølge en undersøkelse blant landets takstingeniører. Men det er én ting de gjerne kunne lagt mer arbeid i.

I en undersøkelse blant takstingeniørene i bransjeorganisasjonen Norsk takst oppgir 55 prosent at de nå møter mer forberedte selgere når det kommer til fremleggelse av informasjon og dokumentasjon enn før de nye bestemmelsene trådte i kraft.

Kun fire prosent mener at selgerne er dårligere forberedt. De øvrige oppgir at de ikke merker noen forskjell eller at de ikke vet.

Samtidig opplever seks av ti takstingeniører at selgerne nå har flere spørsmål knyttet til tilstandsrapporten og sitt eget ansvar.

– Vi ser en gjennomgående bevisstgjøring, og at selgerne helt klart har forstått at deres eget ansvar for korrekt og uttømmende boliginformasjon har økt. Resultatet blir en mer opplyst handel, til fordel for alle parter, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

SER ENDRET ADFERD

Nye omsetningsregler har gjort boligselgerne mer bevisste når det gjelder eget informasjonsansvar, viser en ny undersøkelse blant landets takstingeniører.

Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst, telefon 952 43 809

Gir økt trygghet
Fra 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger. Selger kan ikke lenger ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Kjøper kan dermed heller ikke klage på forhold det er opplyst om i takstrapport eller salgsoppgave.

– Lovendringen har medført at det nå bestilles grundigere tilstandsrapporter enn det som var vanlig før. I vår undersøkelse svarer 83 prosent av takstingeniørene at de mener dette bidrar til økt trygghet i boligomsetningen, helt i tråd med hensikten bak reformen, sier Helgesen.

Det er også blitt vanligere at selgerne gjør utbedringer i boligen før den endelige rapporten ferdigstilles, viser undersøkelsen. Godt over halvparten av takstingeniørene opplever at dette skjer oftere enn før.

Rydding og klargjøring

Men på ett punkt har boligeierne fortsatt et betydelig forbedringspotensial, viser undersøkelsen.

– Åtte av ti takstingeniører opplever ofte eller svært ofte at boligen ikke er tilstrekkelig ryddet og klargjort for befaring. Litt mer egeninnsats i forkant vil kunne gjøre gjennomgangen enklere og mer effektiv, sier Daniel Ø. Helgesen.

Norsk takst representerer 900 medlemsforetak og har ansvar for sertifiseringen av rundt 1500 takstingeniører. Medlemmene utfører om lag 200 000 takstoppdrag årlig. I tillegg til bolig er fagområdene næring, skade, landbruk, el-takst samt teknologi- og spesialområder.