Kompetanse

Takstmenn sertifisert i Norsk takst har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.

Vi er den eneste organisasjonen som stiller karakterkrav for å bli sertifisert, og vi stiller høye krav til årlig etter- og videreutdanning.

Helt fra starten i 1957 har Norsk takst arbeidet for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering.

I tråd med dette er våre vedtekter, lover og etiske regler videreutviklet og styrket. I tillegg er kravene til utdanning og løpende faglig oppdatering tydelige og strenge.

Kompetansebasert sertifisering

Norsk takst utfører kompetansebasert sertifisering av takstmenn. Sertifiserte takstingeniører i Norsk takst er underlagt regelmessig etterutdanning. Hovedformålet er å sikre at medlemmene opprettholder et kunnskapsnivå som er i tråd med markedets behov.

Norsk takst sertifiserer sine takstingeniører basert på dokumentert kompetanse. Ordningen utvikles kontinuerlig og kravene har regelmessig blitt skjerpet. Dette er en viktig del av arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle bransjekunnskap.

Vi anser det som svært viktig at medlemmer av Norsk takst til enhver tid kan oppfylle markedets krav og samfunnets forventninger til bransjens rolle. God utdanning, jevnlig etterutdanning og et solid sertifiseringssystem bidrar til dette.