Forsikring

Din trygghet

Sertifiserte takstmenn er dessuten forpliktet til å delta i Norsk taksts kollektive ansvarsforsikring.