Forsikring

Din trygghet

Sertifiserte takstingeniører er dessuten forpliktet til å delta i Norsk taksts kollektive ansvarsforsikring.