Foretaksbasert medlemskap

I Norsk takst er det foretakene som er medlemmer. Du trenger derfor et registrert foretak når du søker om medlemskap.

Medlemskap foretak

Registrert foretak

For å bli medlem av Norsk takst må en søker være et registrert foretak og tilfredsstille kravene som stilles i forbundets vedtekter. Det er altså ikke personen som er medlem, men selve foretaket.

Stadig flere nyutdannede går inn i allerede eksisterende takstforetak. Da får man trygghet og faglig hjelp fra første stund.

Ellers står for de aller fleste valget mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS). Hovedforskjellen mellom ENK og AS er graden av risiko. I et enkeltpersonforetak er du som eier/innehaver ansvarlig for den totale økonomien i foretaket. I et AS er du i utgangspunktet kun ansvarlig for den kapitalen du har skutt inn i selskapet.

Hos Brønnøysundsregistrene finner du nyttig informasjon om de ulike mulighetene.