Kan bli en joker for fremtidig boligverdi

Energieffektivitet vil de kommende årene seile opp som et avgjørende moment ved verdivurdering av boliger, mener Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

– Meglerbransjen har litt spøkefullt snakket om beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet som de tre viktigste kriteriene for boligens verdi. Dette kan kanskje snart erstattes med beliggenhet, energieffektivitet og tilstandsrapport, antydet Helgesen på et møte om fremtidens bolighandel nylig.

På møtet deltok en rekke aktører innen forsikring og eiendomsmegling, som sammen med takstbransjen delte erfaringer og tilbakemeldinger et drøyt år etter at de nye reglene i avhendingsloven trådte i kraft.

– Bolighandelen har blitt tryggere, slik intensjonen med ny forskrift var, men vi er ikke helt i mål ennå. Norsk takst fortsetter å arbeide for at det også skal stilles kompetansekrav til den bygningssakkyndige. Det mener vi er viktig å få på plass, sa han.

Mange vil trenge rådgivning

I tillegg fremhevet han arbeidet med å løfte frem bærekraft og energi som et kompetanseområde for takstingeniørene, og spådde at etterspørselen etter rådgivning på dette feltet vil øke betydelig.

– Både boligkundene og samfunnet trenger råd og innsikt knyttet til hvilke tiltak som vil lønne seg økonomisk og med tanke på energieffektivisering. Denne rådgivningen skal vi være klare til å tilby.

På møtet viste flere til utviklingen innen næringsbygg, der man ser klare tendenser til at miljøklassifisering i stor grad påvirker bankenes vilje til finansiering. Det ble påpekt at det kun er et spørsmål om tid før finansiering av bygg som mangler god miljøklassifisering vil bortfalle.

Det ventede EU-direktivet om krav til energieffektivisering står sentralt i denne utviklingen.

EU-krav får stor betydning

Kravene vil få stor betydning både for næringsbygg og boliger. Blant annet går det mot at nye bygg skal ha nullutslipp fra 2030, at alle bygninger skal ha nullutslipp innen 2050 og at kjøper eventuelt pålegges å sørge for å oppgradere boligen etter kjøp for å forbedre energimerkingen.

– Med slike krav vil verdien på boliger fremover være mer avhengig av tilstandsvurderinger, energimerking og hva som skal til for å nå opp til pålagt standard for energieffektivitet, sa Daniel Ø. Helgesen.

Han mener at det i fremtidens boligmarked må forventes mer verdidifferensiering basert på disse kriteriene.