Reklamasjonsnemnda for takstingeniører

Reklamasjonsnemnda for takstingeniører er å gi forbrukere en rimelig og rask klageadgang.

Forbruker Takstklagenemnda Klagenemnda for takstmenn takstingeniører

Som et lavterskeltilbud i situasjoner der det skulle oppstå misnøye med utført arbeid eller opptreden, har Norsk takst sammen med Forbrukerrådet etablert Klagenemnda for takstingeniører.

Kontaktinformasjon

Postboks 1516 Vika, 0117 OSLO

Telefon: 22 70 00 25 (10-14)

www.takstklagenemnd.no 

Klagenemnda for takstingeniører er et lavterskel tvisteløsningsorgan etablert i samarbeid mellom Forbrukerrådet og Norsk takst. 

Nemnda behandler klager på en takstingeniørens arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus. Klageren må ha rettslig interesse i oppdraget, men må nødvendigvis ikke være oppdragsgiver. Nemnda behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert/klaget skriftlig til takstingeniøren uten at tvisten er løst.

Saksbehandling

Sakene forberedes for nemnda av sekretariatet, som sørger for at partene får uttalt seg i forbindelse med saken før den går til behandling.

Klagenemnda for takstingeniører har et eget sekretariat. Forbruker som ønsker sin klage behandlet av nemnda, må sende klage elektronisk på denne siden eller skriftlig til klagenemndas sekretariat. Klageren må gjøre rede for de grunner klagen bygger på, og legge frem sine bevis og andre relevante dokumenter.