Kjøpe eller selge bolig

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Vær føre var og spar deg for ubehagelige overraskelser i etterkant.

Boligkjøp og boligsalg er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og ikke minst økonomi. I Norge er det tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste av oss vil være kjøpere og selgere i boligmarkedet en eller flere ganger.

En bolig er et komplisert produkt, og mye usikkerhet knyttes til boligmarkedet. Vær forberedt på å bruke litt tid, og ta ikke altfor raske beslutninger. Gå grundig til verks med denne viktige oppgaven. Her finner du informasjon som vil hjelpe deg på veien.

En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som den bygningssakkyndige har funnet ved sin undersøkelse.