Egenerklæring

Egenerklæringsskjemaet er viktig for takstingeniøren ved gjennomgang av huset, og som bakgrunnskunnskap ved sin befaring og utarbeidelse av rapporten. 

Forbruker, egenerklæring

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig at kunden fyller dette ut samvittighetsfullt og gir nødvendig informasjon til takstingeniøren, og da også til en eventuelt kjøper av boligen.

Egenerklæringsskjemaet må lastes ned til egen maskin for signering.