Får mange spørsmål fra hyttekjøpere

Hyttekjøpere bør sette seg godt inn i hva eierskapet medfører av kostnader og vedlikehold, råder eksperter på taksering av fritidseiendom. En god start er å lese tilstandsrapporten grundig.

Fra 2022 ble det gjort endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av boliger. Hensikten var å gjøre handelen tryggere og redusere antall konflikter.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

– Loven gjelder også ved omsetning av fritidsboliger. En selger kan ikke lenger ta forbehold om at hytta selges som den er. Det gir bedre forutsigbarhet også i denne delen av eiendomsmarkedet, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Lurt å ha en kjøpsplan
På den annen side er muligheten til å klage på feil og mangler begrenset, hvis disse er avdekket og beskrevet i salgsinformasjonen. For kjøper er det derfor viktig å sette seg nøye inn i denne.

– Det er lurt å ha en kjøpsplan som omfatter ønsket standard, antatt kapasitet til egeninnsats og beregning av løpende kostnader, sier Gudbrand Sælid, daglig leder i Takstkontoret Valdres AS.
Firmaet tilbyr eiendomstaksering og teknisk rådgivning innen bolig og fritidsbolig på Østlandet med base i Valdres, og er tilknyttet bransjeorganisasjonen Norsk takst. Tilstandsvurdering av hytter utgjør en betydelig del av oppdragsmengden.

Viktig kjøpsinformasjon
– Tilstanden må dokumenteres. Det innebærer at tilstandsrapporten gir oversikt over eventuelle avvik, antatte kostnader til utbedring og bygningstekniske beskrivelser som kan være av betydning for driftsøkonomiske beregninger.

For eksempel kan vedlikeholdsplaner og energiklassifisering bli ganske ulike for tømmerhytter og bindingsverksbygg, påpeker takstingeniøren. Hvor gammel hytta er vil normalt også gi god energiøkonomisk pekepinn, ettersom byggemåte og isolasjon har endret seg med årene.

– Vi merker at mange interessenter gjør grundige vurderinger, og en god del tar kontakt for å få utdypet forhold som er beskrevet i rapportene.

Blir tatt godt vare på
Til tross for strømkrise og at en del eiere har benyttet hyttene mindre enn normalt, er inntrykket at fritidsboligene til fjells generelt sett blir godt passet på, mener Gudbrand Sælid.

Hvis man ikke sørger for å ha noen plussgrader i hytta kan resultatet raskt bli frosne rør og vannskader, påpeker han. Nedkjøling kan også føre til feilmelding på elektrisk utstyr. Utvendig kan manglende snørydding av taket gi bygningsskade.

– Vi har heldigvis sett svært lite av slike ting også denne vinteren. De aller fleste tar vare på hytta, og ved et salg overlater de den til ny eier i bra stand.