Eiendomsbransjen må ta store grep på kort tid

Nye EU-krav til energisparing i bygg får store konsekvenser også her i landet. Temaet blir sentralt på Norsk taksts næringskonferanse denne våren.

14. mars vedtok EU et nytt direktiv om bygningsenergi. Kravene skjerpes, og konsekvensene blir betydelige også for boliger og næringseiendom i Norge. Det ligger an til at alle boliger må opp til energimerke E innen 2030 og D innen 2033. I 2050 skal alle bygg ha nullutslipp. For nye bygg gjelder dette allerede fra 2030.

Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst

– Dette er svært ambisiøst og forpliktende. Reglene vil trolig få effekt i markedet for næringsbygg ganske raskt. Eiendomsbransjen gjør lurt i å starte tilpasningen med det samme, for ikke å tape i konkurransen om gode leietakere, sier Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Kravene innebærer betydelige utfordringer for en stor andel av næringsbyggene. Mange må gjøre snarlige vurderinger av tilstanden på for eksempel isolering, vinduer, ventilasjon og belysning, og kartlegge behov for oppgradering, mener Helgesen.

– Ofte trengs også en kritisk gjennomgang av energisystemet, for om mulig å velge energikilder som bringer bygget nærmere målene.

Det nye EU-direktivet blir et sentralt tema på Norsk taksts næringskonferanse, som arrangeres på Gardermoen 24. og 25. mai. Her deltar blant andre Michael McBrien fra TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations) i Brüssel, for å informere nærmere det nylig vedtatte regelverket.

Innovasjon og omstillingsevne er viktige suksesskriterier for eiendomsbransjen. Av to grunner vil den trolig raskt rette kursen inn mot de nye kravene, tror Daniel Ø. Helgesen.

– For det første fordi tiden frem til ikrafttredelse er knapp. For det andre fordi det vil være forretningsmessig smart. I kontormarkedet vil ikke gode leietakere akseptere dårlige bygg, og slike mekanismer vil slå inn svært hurtig.

Helgesen mener endringene vil sette premisser ikke bare for de som eier og drifter eiendom, men for tilliggende bransjer som byggenæringen, leverandører og håndverksbedrifter.

– Dette skiftet berører en hel næringssektor, og det starter nå. Reglene vil medføre stort behov rådgivning, ikke minst knyttet til hvilke tiltak som gir best lønnsomhet og effekt. I Norsk takst klargjør vi oss for denne rådgiverrollen.

Klima, bærekraft og energi er nå et eget kompetanseområde, og implementeres i bransjeorganisasjonens tilbud for etterutdanning og sertifisering av takstspesialister.