Åpner for ny diskusjon om kompetansekrav

Samstemt tilfredshet med virkningene av nye lovregler, og politisk åpning for vurdering av kompetansekrav for takstingeniører, da trygg bolighandel ble debattert under «Arendalsuka».

Ja, vi har fått en tryggere bolighandel, og alt tyder på at endringene i avhendingsloven virker etter hensikten. Det var konklusjonen fra et nokså samstemt panel, da Norsk takst og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) onsdag inviterte til debattmøte under den politiske festivalen «Arendalsuka».

Hovedtemaet for debatten var hvorvidt lovendringene som trådte i kraft fra 2022 har gitt forbrukerne bedre vern og virket konfliktdempende, slik intensjonen var.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, svarte et tydelig ja til at tryggheten i boligomsetningen synes å ha økt, og fortalte at tilbakemeldingene fra egne medlemmer var gode.  Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind Forsikring, sa at hennes selskap ikke engang ville gått inn i markedet for eierskifteforsikring hvis reformen ikke hadde kommet.

Ikke aktuelt å reversere

Også politikerne uttrykte stor tilfredshet.

– Det fremstår veldig riktig slik det er gjort, sa Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, mente alt tyder på at lovendringene virker etter hensikten.

– Selv om vår posisjon opprinnelig var en annen, er dette en lov vi ikke ville reversere i regjering, sa hun.

Adm. direktør Daniel Ø. Helgesen

Vil diskutere kompetansekrav
Det er fortsatt rom for forbedringer, og særlig behovet for kompetansekrav ble tatt opp som viktig. At slike krav ikke finnes utgjør en risiko, ved at useriøse aktører fortsatt kan operere. Kompetansekrav vil styrke forbrukerbeskyttelsen og bidra til rekruttering av flere velkvalifiserte takstingeniører, fremholdt Daniel Ø. Helgesen, administrerende direktør i Norsk takst.

Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF, la til at slik regulering også langt på vei ville bidra til å sikre takstingeniørenes reelle uavhengighet. Også Tore Strandbakken, viseadministrerende direktør, HELP Forsikring, og Turid Grotmoll i Fremtind tok til orde for en slik regulering.

Fra politisk hold åpnet FrPs Helge André Njåstad for å vurdere justeringer som sikrer dokumentert kompetanse og uavhengighet, og Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen gikk enda lenger:

– Jeg er villig til å ta et ansvar ved å løfte diskusjonen om kompetansekrav, sa hun.

Har kartlagt erfaringer

Som bakteppe for debatten presenterte Daniel Ø. Helgesen i Norsk takst og Carl O. Geving i NEF en situasjonsrapport om boligenes tilstand og trygghet i handelen halvannet år etter at endringene i avhendingsloven trådte i kraft. Beskrivelsene bygget på informasjonsinnhenting fra takstingeniører og meglere samt dataanalyse fra tilstandsrapporter og reklamasjoner.

Både eiendomsmeglere og takstingeniører mener handelen er blitt tryggere med de nye reglene, og har registrert økt oppmerksomhet om boligenes tilstand. Bruken av de nye tilstandsrapportene medfører dessuten at det oppdages flere kritiske feil og skader enn tidligere.

Det avdekkes flest alvorlige tilstandsgrader i våtrom og kjøkken. Utbedringsbehovene i våtrom er de mest kostbare. Forekomsten av alvorlige feil synes å være noe høyere i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus enn i leiligheter. Hulltaking avdekker mange feil som eller ville vært skjult, og samlet sett er informasjonen i tilstandsrapportene egnet til å begrense forekomsten av alvorlige konflikter.

Færre alvorlige reklamasjoner

Datagjennomgangen fra reklamasjoner til forsikringsselskapene viser at en stor andel spørsmål avklares raskt, at svært mange henvendelser er i kategorien bagatellmessige, altså under egenandelen på 10000 kroner og at bedre informasjon fra selgere har redusert antall alvorlige konflikter.

NEF og Norsk takst mener resultatene viser at dokumentasjon har blitt viktigere for alle parter, at selgerne anstrenger seg mer for å innfri opplysningsplikten, at forskriftskravene til tilstandsrapportene virker skjerpende på takstingeniører og at kravene til opplysninger virker skjerpende på eiendomsmeglere. Hele salgsprosessen har dermed blitt mer transparent. Domstolsadministrasjonen har foreløpig ikke statistikk på saker etter endringene i avhendingsloven, men det registreres et svært lite antall stevninger og lav grad av konflikteskalering etter endringene.

Kontakt Daniel Ø. Helgesen, adm. direktør i Norsk takst, daniel@norsktakst.no, +47 952 43 809

Nettkurs i rapportskriving